Thuiszorg Het Friese Land bedankt cliënten met toneelavond

KOLLUMERZWAAG - Ruim honderd belangstellenden kwamen zaterdag naar De Trije Doarpen in Kollumerzwaag waar Toneelgroep Noflik Tegearre het stuk 'Yn Adamskostuum' speelde. De avond werd geïnitieerd door Thuiszorg Het Friese Land. De organisatie is blij met haar clienten in Kollumerland c.a. en wilde hen middels een toneelavond graag bedanken voor het in hun gestelde vertrouwen.

De cliënten, voor wie de rode loper was uitgelegd, mochten allen een mantelzorger meenemen. Thuiszorg Het Friese Land bedankte hen door ze een avond gezelligheid te bieden, zodat ze even rustig konden praten onder het genot van een kop koffie.
Foto’s: Sake Beerstra