Samen goed voor 70 jaar brandweerdienst Ternaard

TERNAARD -  Tijdens de korpsavond van Brandweer Ternaard werden verschillende personen in het zonnetje gezet. Klaas Schoorstra en Gerrit Sipma elk voor 35 jaar brandweerdienst en Peter Sannes voor het behalen van het diploma 'bevelvoerder'. In aanwezigheid van Dirk de Vries, afdelingshoofd Noordoost van brandweer Fryslân spelde Burgmeester Marga Waanders de heren Klaas Schoorstra en Gerrit Sipma het bijhorende speldje op, na woorden van lof door Clusterhoofd Risicobeheersing Jan Yde van der Kooi.

Het uitreiken van de oorkonde en bijhorend speldje kwam voor Klaas En Gerrit volslagen onverwacht. ,,We wisten wel dat we lang bij de brandweer waren, maar dat wij daarvoor vanavond een oorkonde kregen was een volslagen verrassing", aldus Klaas. Gerrit en hij zijn zij nu de oudste twee brandweermannen binnen het korps Ternaard. Gerrit: ,,Wij zijn de 55 gepasseerd. Vroeger betekende dit exit brandweer, maar tegenwoordig mag je door mits je wordt goed gekeurd." Aan stoppen denken de mannen danook nog niet, lachend: ,,Wij moeten eerst maar goede opvolgers krijgen."
Daar is korps Ternaard ook mee bezig: twee manschappen, die doorstromen als brandweerchauffeur, twee aspiranten en er mogen ook weer twee nieuwe leden worden gezocht. Daarnaast is Peter Sannes als derde bevelvoerder van korps Ternaard benoemt, tijdens de korpsavond kreeg hij daarom zijn diploma uitgereikt, ondersteund door woorden van Jan Yde van der Kooi en Burgemeester Waanders.
Foto en verslag: Bote Sape Schoorstra