Gezondheid in de puberteit

KOLLUM - Leerlingen van het Piter Jelles !mpulse in Kollum werden op donderdag 19 november vakkundig toegesproken door gastpreker Hugo Veenker. Hij verzorgde een gastles rondom het onderwerp 'alcohol en jongeren'. Hugo Veenker is zeer actief op het gebied van sport en heeft jaren als verpleegkunde in het IC van het ziekenhuis gewerkt.

Het nieuwe thema van het vak Mens en Natuur, 'gezondheid in de puberteit', krijgt op deze manier een actieve en boeiende start. Naast de voorlichting over het gebruik van alcohol en de gevolgen daarvan is er tijdens de gastles ook aandacht besteed aan het leren van keuzes maken en grenzen aangeven.
Voor wie meer informatie wil over dit en andere onderwerpen rond pubers zijn er de websites www.hoepakjijdataan.nl en www.uwkindenacohol.nl.