Veilig op Weg-demonstratie met vrachtauto

KOLLUM - Een ‘Veilig op Weg’ -team van Transport en Logistiek Nederland (TLN) – de grootste werkgeversorganisatie in het wegtransport – verzorgde maandagochtend een les over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van de Koningin Julianaschool te Kollum. Een speciale Veilig op Weg-demonstratievrachtauto kwam daarvoor naar de school.

Er werd gestart met een theorieles. Dat gebeurde aan de hand van een interactieve les. Vervolgens gingen de kinderen naar buiten om een praktijkles te volgen. Daar stond de Veilig op Weg-demonstratie-vrachtauto klaar en konden de leerlingen ervaren wat ze zojuist tijdens de theorie hadden geleerd. Tijdens de praktijkles leerden de leerlingen een tweetal vuistregels: ‘blijf rechts ruim achter de vrachtwagen’ en ‘houd minstens drie meter afstand’.
Hierdoor hebben de kinderen geleerd hoe ze veilig en bewust om moeten gaan met grote voertuigen in het verkeer, zodat zij hun veiligheid voor nu en in de toekomst kunnen vergroten. De kinderen kijken terug op een leuke, leerzame les. De instructeurs onderstreepten nog eens dat het verbeteren van de verkeersveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle verkeersdeelnemers is.
Foto’s: Sake Beerstra