Waddenbelevingscentrum Holwerd opent april 2016

HOLWERD -  Eind 2014 is er begonnen met de verbouwing van de voormalige Gereformeerde Kerk tot een Waddenbelevingscentum. Er is veel werk verzet en de verbouwing is bijna klaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de inrichting. April 2016 hoopt het Wadden Informatie Centrum Holwerd, (WICH) de deuren te kunnen openen voor bezoekers.

Tijdens de verbouwing heeft de bouwcommissie het hele interieur van de kerk gestript: de preekstoel is verwijderd, de verschillende achterzaaltjes hebben nu de functie van een keuken, toiletgroep en vergaderruimte gekregen. De complete vloer is verwijderd, uitgevlakt en op nieuw gelegd. Ook is de vloer op punten verstevigd in verband met het plaatsen van een 2 bij 4 bij 0.60 meter groot zeeaquarium en een eb en vloed slikbak. In het zeeaquarium is straks het waddenecosysteem te zien.
Naast dit zeeaquarium beschikt het Waddenbelevingscentum ook over het grootste geschilderde diorama van de Waddenzee. Deze schildering is 4 bij 15 meter groot en is door een lokale graffitispuiter gemaakt. De schildering wordt nog aangekleed met schapen, gras en slik. In de eb en vloedbak worden de getijden nagebootst, Ook komt het bodemleven van de zee er in te liggen. ,,En het leuke is,  je kan er heerlijk met de handen in om poeren", aldus Maja
Geluk van de inrichtingscommissie WICH.
Interactief, dat moet het Waddenbelevingscentum volgens Geluk zeker worden. ,,Wij zijn meer dan een museum, met de 'raad de vogelsoort' hoek, zeeaquarium, eb en vloedbak en een speciale watermicroscoophoek voor wateronderzoek hopen wij basisschoolkinderen te trekken met een wandeling over het wad. Zo kunnen de kinderen in het groot bekijken wat ze in het klein geleerd hebben, hopende dat ze aandacht en zorg voor de natuur van de Waddenzee krijgen. Ook volwassenen kunnen er naar hartenlust rondstruinen en zich laten bijpraten en rondleiden door de vrijwilligers van het Waddenbelevingscentrum."
In het hoogseizoen zal het museum dagelijks geopend zijn en onder andere basisscholen kunnen op afspraak rondleidingen krijgen. Het Waddenbelevingscentum leeft in het dorp Holwerd en is samen met het project Hotel Holwerd onderdeel van 'Holwerd aan Zee'. ,,Tijdens de Nachtkuier kwamen meer dan 200 mensen binnen om te zien hoe er uitzag", vertelt Maja Geluk ,,wij hopen natuurlijk dat in de loop der jaren toeristen in toenemende mate Holwerd en het Waddenbelevingscentum gaan bezoeken." Het Waddenbelevingscentum heeft partnerschappen met  onder meer De Waddenvereniging en Staatbosbeheer. Tevens wisselt het museum informatie uit met natuurmuseum Bruinenberg in Sanjesfertier, Feanwalden. Op dit moment is het Waddenbelevingscentrum nog aangesloten bij Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd, maar de bedoeling is dat er volgend jaar een eigen bestuur is. Het Waddenbelevingscentrum is nog op zoek naar een nieuwe naam, waarvoor binnenkort suggesties aangeleverd kunnen worden.
Verslag en fotoreportage: Bote Sape Schoorstra