Winnaars decemberactie middenstand Gerkesklooster-Stroobos

GERKESKLOOSTER-STROOBOS - Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar weer de jaarlijkse actie van de Ondernemersvereniging Gerkesklooster-Stroobos (OVGS) in samenwerking met Trendy Hairstudio, Slagerij Wouda,

Fruitschuur A.J. Smits en dorpshuis Rehoboth.
Onder het genot van een kop koffie met een stuk oranjekoek werden voor de Kerstdagen de prijzen uitgereikt van de kleurplaten- en decemberactie.