Vetgroen voor Sneek, vetrood voor Bolsward

STAVOREN - ,,Der sitte reade stikjes yn it waar”. Het beeldend weergeven van de buienradar in taal en kleur door de jeugd van Stavoren kende zaterdag een eigen charme. Het rood op de radar leidde tot uitstel van de SKS-zeilwedstrijd, maar niet tot afstel. Zodoende kon zevenvoudig algemeen kampioen Douwe Jzn. Visser van De Sneker Pan opnieuw een dagoverwinning bijschrijven. Als voorlopig schaduwkampioen verloor Bolsward een protest van Langweer en moet nu het dagklassement als rode lantaarndrager afsluiten. Pieter Meeter werd genadeloos door Jaap Zwaga afgestraft voor het even buiten de boeien van het wedstrijdveld zeilen.

,,Wat dogge wy by it rûtebesprek as wy niks yn te bringen ha? Wy binne gjin kermisklanten”. Als organiserende wedstrijdcommissie zal zeilvereniging IJsselmeer deze opmerking van schipper Douwe Azn. Visser van Grou bij het palaver in De Kaap niet snel vergeten. Visser ventileerde zijn onvrede over de gang van zaken, nadat Johannes Meeter van Lemmer zijn voorstel voor een uur later starten niet werd beloond. ,,As it ûnwaar straks oer is en alle skippers om trije oere starte wolle, wa binne jimme dan om dit tsjin te hâlden?” Dat het weer geen allesbepalende factor is, maakte SKS-bestuurslid Henk Frankema snel duidelijk. Ook lopende afspraken met de provincie over o.a. het toezicht moeten gestand worden gedaan. Het palaver met snel voorbijgaande onweersbuien op het hoofdmenu werd evenwel met een vrolijke noot afgesloten. Op de 54ste verjaardag van schipper Pieter Brouwer van Heerenveen nam de skûtsjecrew zingend een voorschot op diens feest. In de wedstrijd kreeg dit een modieus vervolg. Brouwer zeilde in een zwemvest met als rugtekst: Ik bin hjoed jierdei! Letterlijk betekent dit: Ik ben vandaag verjaardag. De borduurtekst is dan ook geen vlekkeloos Fries, maar dat deerde zaterdag bijna niemand. ,,Ik haw hjoed myn jierdei”, staat correcter, maar ook bij de skûtsjesilerij mengen alle talen van stad en platteland zich als gemixte borrelnoten. Het uitzetten van een goede zeilroute bleef met de voorspelde zware donderbui lastig. ,,Wy ha der fan ‘e moarn twa boeien yngoaid. It kin dus noch in trijehoek wurde of in sânrinner”, zo luidde de schaarse voorinformatie van wedstrijdleider Piet Blaauw. ,,It kin baan-B wurde mei de wyn fanút it noardeasten, mar de baan kin ek oer de kop”. Juist vanwege het weer werden de schippers vanaf half één elk half uur per marifoon bijgepraat over de verwachte starttijd. Uiteindelijk leidde dit tot een start rond drie uur waarbij een massaal valse start de gretigheid aangaf. Bij de tweede procedure belandde Siete Meeter van Leeuwarden aan de verkeerde kant van de lijn. Hij verloor, evenals Lemmer als valse starter, hierdoor kostbare tijd. In de driehoeksroute met het ‘bak-om’ ronden van de boeien wist Sneker Douwe Visser meteen zijn slag en dag te pakken. Debutant Teake Klaas van der Meulen van Woudsend volgde als zijn schoonzoon voor het leven diens lijn. Hij liep na vijf zeilroutes met windkracht drie tot vier evenwel als derde binnen, maar mocht zich naderhand alsnog als schaduwkampioen laten betitelen. Bolsward kwalificeerde zich namelijk als tweede met een pittig protest aan de broek. Hoewel Pieter Meeter het groenkleurige doek hees voor het erkennen van zijn zeilfout bleef Zwaga onverbiddelijk. ,,Piter sylde even bûten it wedstriidwetter en dêrút hat hy foardiel helle”, luidde kort en krachtig zijn statement. Berend Mink van d’Halve Maen kende in dit verband meer geluk. Het maken van een extra rondje na een lichte aanvaring bij de gijpboei met Huizum bleef bij deze straferkenning. De jarige Pieter Brouwer beleefde opnieuw geen topdag. Wel maakte hij na een onvoordelige start heel verdienstelijk een klim vanaf een twaalfde naar een zesde plaats. In de positie als klimmer in de wedstrijd vertolkte hij een unieke rol. Opmerkelijk bleek ook het standvastig zeilen van Stavoren te zijn. Auke de Groot rondde als zesde de eerste boei en finishte als achtste. Het verliezen van een protest voor de Bolswarders betekende naderhand voor twaalf schippers een tree omhoog in het dagklassement. Langweer zeilde zich zodoende, als vierde binnenkomer bij de finish, naar de derde dagprijs. Zwaga was in de strijd de enige die voor het scherper aan de wind zeilen de fok – opmerkelijk tijdens een boeironding - liet verwisselen. Uitslag op Stavoren: 1. Sneek; 2. Woudsend; 3. Langweer; 4. Grou; 5. Heerenveen; 6. Joure; 7. Stavoren; 8. Drachten; 9. Lemmer; 10. Earnewâld; 11. d’Halve Maen, Drachten; 12. Leeuwarden; 13. Huizum; 14. Bolsward (protest van Langweer verloren) (Foto’s: Henk Bootsma/Jelle Raap)