Dagelijks ijsbericht van het Wetterskip

FRYSLAN - Wetterskip Fryslân bericht tijdens deze vorstperiode via de website dagelijks rond 15.00 uur over de maatregelen die genomen worden om de ijsrecreatie in haar beheergebied te

bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van toertochten zijn een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslân, de Friesche IJsbond, IJsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.