Provincies en natuur- en landbouworganisaties sluiten ganzenakkoord

Balk - Provincies en de zeven natuur- en landbouworganisaties hebben een 'ganzenakkoord' gesloten. Het akkoord biedt een oplossing voor opvang en beheer van ganzen in Nederland.

Uitgangspunt is dat Nederland een land is waar ganzen thuis horen en welkom zijn. Het akkoord garandeert rust voor overwinterende ganzen. Centraal staat dat in de winter geen trekganzen geschoten worden. Omdat vooral de standganzen voor economische en ecologische schade zorgen, is afgesproken deze ganzen te reduceren naar de aantallen van 2005. De komende vijf jaar wordt er van maart tot en met oktober werk gemaakt van het verkleinen van het aantal standganzen (in de zomer). Hiervoor worden de precieze maatregelen regionaal in onderling overleg tussen de betrokken organisaties vastgesteld. Deze nieuwe werkwijze gaat vanaf volgend jaar in.