Douwe Visser zegeviert op eigen water

Lemmer - Grou – Op eigen water zorgde Douwe Visser van het Grouster skûtsje zaterdagmiddag voor de sensatie van de dag. Vlak voor de finish stevende hij de Lemsters voorbij die hij zodoende juichend als een goede tweede in zijn schaduw liet springen.

,,Gewoan in bytsje gelok en wat dommichheid”, constateerde Visser humorvol over het ook voor het talrijke publiek onverwacht binnenslepen van het dagkampioenschap. ,,De domste boeren hawwe bytiden de bêste ierpels”. (De domste boeren hebben soms de beste aardappelen.)Voor Johannes Meeter van Lemmer kwam de overwinning van zijn rivaal als een donderslag bij heldere hemel. Vanaf de opgang uit de verraderlijk smalle Tijnje nam hij met groeiende overtuiging een koppositie in door zich helemaal vrij te zeilen uit de kluwen. De eerste aan bakboordszijde te ronden boei in de Wide Ie wist Meeter als eerste te ronden voor Grou, Leeuwarden, Woudsend, Joure en Sneek. Daarna nam zijn voorsprong almaar toe. Direct na de start op de Pikmar bleek dat de schippers meer dan ooit aan elkaar zijn gewaagd. Massaal koersten ze af op de ook aan bakboordszijde te ronden startboei bij het Great Eilân. De gretigheid in combinatie met een periode van windluwte leidde tot een boute aanvaring tussen Lemmer en d’Halve Maen van Drachten. Protesten bleven evenwel uit. Pieter Brouwer van Heerenveen leek na de windzwakke periode even de beste papieren te hebben in de opgang naar De Tijnje. Hij passeerde als vijfde de startboei na Sneek, Bolsward, Woudsend en Earnewâld. Een langdurige windstille periode schudde echter alle kaarten door elkaar. Zo kon het gebeuren dat de eeuwige voorhoedevechter Brouwer al binnen een enkele route op de tiende plaats terecht kwam. Drachten, dat als lenigste de startlijn passeerde, moest toen genoegen nemen met een twaalfde stek. Met een lichte noordwesten wind kon er worden gezeild, nadat de organisatie inderhaast de startlijn verlegde. Dat verleggen tekende direct al de moeilijkheidsgraad af: zou de windrichting constant blijven of niet? De toenemende prikkracht van de zon maakte snel duidelijk dat het zeilen een zoektocht naar windvlagen werd. ,,De sinne fret de wyn op” oftewel ,,de zon vreet de wind op”, weten de ruim ervaren schippers. Karakteristiek voor de eerste zeildag werd de rustige vlaag die de Grousters als eerste over de finishlijn bracht. Enkele tellen later kon Lemmer en De Sneker Pan worden afgeschoten. Tien minuten later en ook dat is veelzeggend liepen Bolsward, Earnewâld en Leeuwarden binnen. Kort ervoor moest Jappy Meeter van Leeuwarden bij De Tijnje Gerhard Pietersma van Earnewâld voor zich dulden vanwege een bakboord-stuurboordsituatie. Meeter hanteerde een putsemmertje voor het afremmen, hoewel er geen sprake was van een beulend tempo. De dag kleurde zich ook door het voeren van zwarte vleugels aan boord bij Bolsward en Woudsend als teken van droefheid over het verlies van dierbaren. De wedstrijd telde slechts één route en werd vanwege het uitblijven van wind afgekort. Uitslag eerste wedstrijddag op Grou: 1. Grou; 2. Lemmer; 3. De Sneker Pan; 4. Bolsward; 5. Earnewâld; 6. Leeuwarden; 7. Langweer; 8. Stavoren; 9. Joure; 10. Drachten; 11. Drachten, d’Halve Maen; 12. Woudsend; 13. Huizum; 14. Heerenveen. (Foto’s: Pier van der Heide)