Puike prestatie voor Henk Regts na tweemaal valse start

Balk - Echtenerbrug – Een superprestatie leverde Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets donderdagmiddag bij de IFKS-zeilwedstrijd op It Tsjûkemar bij Echtenerbrug. Na een massaal valse start in de A-klasse werd hij bij de herkansing teruggeroepen vanwege het opnieuw vals starten. Komend vanaf een totaal vrije veertiende positie in de vloot wist hij bij de tweede omgang van de driehoeksroute als achtste de bovenwindse boei te ronden. In de volgende route koerste hij stevig op een zesde plaats. Na vierde in de vierde route zeilde hij zich bij de finish als derde naar het erepodium. ,,Super”, constateerden zijn concurrenten.

De vijfde IFKS-wedstrijd op rij kenmerkte zich door veel wisselingen in de vloot. Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer bleek naderhand bekeken de enige constante factor te zijn als leider. ,,Een mooie prestatie, maar uiteindelijk zeil je vooral ook voor het plezier”, vertelde de dagkampioen na afloop. Dankzij een ferme voorsprong in deze wedstrijd kan hij als voorlopig leider van het tussenklassement, met een enorme voorsprong in punten, zijn rug rechten voor de kampioenskrans. Na aftrek van de slechtste wedstrijd heeft hij, met nog slechts twee dagen te gaan, dankzij twee dagzeges op de kop af 5,8 punten. Tweede man in het tussenklassement is Jelle Talsma met De Jonge Jan uit Warten met 13,9 punten. Verdienstelijk zeilde ook Walter de Vries. Dankzij kloek werk in de nachtelijke uren kon hij gebruik maken van een mast die speciaal voor dit doel per dieplader uit Kootstertille werd bezorgd. Een dag eerder brak zijn mast. Kees Jonker van de dit jaar niet deelnemende Driuwpôle lenigde de nood en stelde de loodzware en keiharde mast van zijn skûtsje bereidwillig ter beschikking. Met de deels herboren Goede Verwachting uit Sloten kwam Walter de Vries niet lager dan een zesde positie. Alleen in de eerste omgang moest hij Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst vlak voor zich dulden. Zijsling zag zijn stuurboordslag naar de bovenwindse boei in de derde route snel afgestraft. Hij kon de boei oftewel ‘de tonne’ niet ronden en sleepte deze tot vermaak van het publiek zelfs enkele meters mee. Door het verplichte strafrondje verloor hij op een even domme als gedurfde manier vier posities. Een zwemmer moest vlak voor de eerste bovenwindse boeironding in allerijl naar het strand worden gebracht om hem tegen zichzelf te beschermen. Terwijl de skûten op een handvol scheepslengten naderden dook de man plots op bij de boei. Provinciale Waterstaat en andere hulpverleners hadden deze middag de handen vol voor het verzekeren van een maximale veiligheid op het wedstrijdwater. ,,It waar is te moai om op it strân lizzen te bliuwen”, wuifde een zwemmer toe. ,,Mar, de wedstriid giet troch. Hjir wei wêze”, luidde de even lenige als zelfverzekerde reactie van de hulpverleners. Uitslag IFKS-zeilwedstrijd op Echtenerbrug: A. klasse. 1. Lytse Lies, Tony Brundel, Gaastmeer; 2. Zeldenrust, Kees van der Kooij, Woudsend; 3. Ut en Thús, Henk Regts, Nij Beets. B-klasse: 1. Frisia, Robert de Jong, Lemmer; 2. Oude Zeug, Arend Wisse de Boer, Gorredijk; 3. De Yde, Wietze Bandstra, Parrega. C-klasse. 1. Jonge Jasper, Froukje Osinga-Meijer, Franeker; 2. Emanuel, Merijn Olsthoorn, Lemmer; 3. Opsjitter, Willem Ulbeszn. Zwaga, Langweer. A-klein: 1. Avontuur, Sietse Broersma, Heeg; 2. It Swarte Wief, Jaap Hofstee, De Tynje; 3. Hoop op Welvaart, Arnold Veenema, Sneek. (Foto’s: Pier van der Heide/Jelle Raap)