Bram en Rinnie geven met project Namaste kinderen met hazenlip toekomst

Franeker -  Wanneer een kind in Nederland geboren wordt met schisis, beter bekend als een hazenlip, wordt het kind geopereerd. Op het eiland Rote in Indonesië,wordt zo’n kind verstoten of verstopt. Bram en Rinnie de Groot  hebben met hun ‘Project Namaste’ de afgelopen anderhalf jaar 22 kinderen kunnen helpen.

In 1996 maakten ze hun eerste reis. Pennen en ballonnen werden uit Nederland meegenomen voor de kinderen. Daar werd voedsel en kleding gekocht. Toen ze geconfronteerd werden met het hazenlip-probleem besloten ze die kinderen te helpen. Een probleem wat volgens Bram en Rinnie vooral ontstaat door inteelt. De inwoners van Rote zien het als een straf van god.

,,Als wij voet aan wal zetten, dan werkt de tamtam gelijk”,verteltRinnie de Groot. Als snel weten veel mensen op het eiland dat de Franekers er weer zijn. Doordat ze contact hebben met ‘locals’,weten ze al snel waar mensen met een hazenlip zijn. ,,We gean der dan hinne en prate mei dy minsken”,legt Bram uit. Het is niet altijd gemakkelijk om de mensen duidelijk te maken, dat ze hun kind gratis willen helpen. ,,Ze leven daar van de rijst. Zo was er ook een gezin waarvan de dochter pas mee mocht als de rijst geplukt was.”

Helaas kan de operatie nog niet op het eiland uitgevoerd worden. ,,Wij gaan duizenden kilometers met ze reizen. Ze wonen vrij afgelegen, dus gaan we eerst met de boot. De dag daarna vliegen we naar Jakarta of Bali”. Daar wordt eerst het bloed gecontroleerd van de kinderen.
,, En dat is dan hiel faak net op oarder troch vitaminegebrek en sa”, vertelt Bram de Groot.

Elk kind krijgt zijn vader of moeder mee zodat ze deze ingrijpende reis en operatie niet alleen ondergaan. Ze zijn nog nooit van hun eiland af geweest. Ze hebben nog nooit in een auto of vliegtuig gezeten. ,,Se witte fan fleantúgen allinnich dat dy nei ûnderen donderje”,vertellen Bram en Rinnie. Meestal gaan er een stuk of zes kinderen mee. En de terugreis is pas als ieder kind weer klaar is.

,,Het is soms schrijnend wat we zien. Kinderen verstopt in hutjes omdat ze gepest worden, maar ook wel eens kinderen die zo ontzettend mager zijn omdat ze ondervoed zijn”.Inmaart dit jaar kwam het echtpaar bij een drie weken oude baby.,,Het jongetje had geen naam gekregen omdat zijn moeder dacht dat hij het toch niet zou redden.” Hij was ondervoed omdat hij naast een hazenlip ook een open gehemelte had. ,,We hebben hem eerst geholpen met een geitenspeen en speciale voeding.” De moeder van de baby was zo blij, dat ze het kindje naar Bram vernoemde. ,,Hy is no holpen en it is in pracht jonkje wurden”.

Bram heeft door het paar weer een toekomst. ,,Het geeft ons verschrikkelijk veel voldoening, dat wij dit mogen doen. Dit is hoe wij onze vakanties inkleden. Wij hoeven niet op het strand te liggen.”Het geld wat ingezameld wordt, gaat allemaal naar de mensen in Indonesië. ,,Wy betelje ús eigen hotel en tickets.”Grote wens van Bram en Rinnie is een mobiele operatiekamer.,,Dan kinne we folle mear minsken helpe.”Nu kost het helpen van een patiënt 450 euro. ,,Dat geld wordt uitgegeven aan bootkaartjes, luiers, hotelkamers en een vliegticket. Als er een mobiele operatiekamer is, hebben we die kosten niet meer.” Zo’n operatiekamer kost alleen een ton. ,,Dat geld is er gewoon niet.”De Franekers staan nu vaak op markten om te vertellen over het project en om geld in te zamelen. ,,Zo hadden we op de kerstmarkt in Harlingen 800 euro. Dat zijn toch bijna weer twee kinderen of volwassenen.”

Maar ook Jan Jaap van der Wal, zelf geboren met een hazenlip, helpt het echtpaar. ,,We hebben van hem dvd’s van Bsurd gekregen die we mogen verkopen.”Devolledige opbrengst gaat naar project Namaste. ,,Foar minimaal 5 euro kinne se in dvd by ús bestelle.”

Wie project Namaste wil steunen kan dat via rekeningnummer NL80 RABO) 03204.95.442 EUR.Of kijk op www.projectnamaste.nl