Kampioenen met dagstempel van gisteren bij IFKS

LEMMER - Met een kwartet kampioenschappen in de knop heeft de IFKS dit jaar haar zeilseizoen afgesloten. Een golfslag van iets meer dan een halve meter en een te straffe windkracht in de Lemster baai maakten voor alle vier klassen zeilen zaterdag onmogelijk. A-klassekampioen Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten had de afsluitende wedstrijd liever gezeild. “Mar, it is deagewoan net ferantwurde mei dit waar”.

Ietwat onwennig kwamen rond kwart over twee de taartjes uit de doos op het volgschip van de kampioen die eerder in de A-klasse zegevierde. Traditiegetrouw wordt de beste der besten met trompetgeschal verwelkomd bij de sluis na een ererondje voor het strandpubliek te hebben gemaakt als feestelijke afsluiting van de wedstrijd. “Wy binne lokkich better as de nûmer twa”. Die harde constatering vormde ditmaal het koren op de feestmolen. Niemand minder dan Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker stapte met 0,9 punt meer in de schaduw van Jelle Talsma. ‘’Se doart wat oan, mar se sit echt achter ús”. Arend Wisse de Boer nam met Drie Gebroeders uit Gorredijk de derde plaats in het eindklassement in met 18,8 punten over zes wedstrijden. Willem Ulbeszn. Zwaga van Opsjitter uit Langweer en Romke de Jong van Grytsje Obes uit Koudum degraderen naar de B-klasse. Voor de tweede maal promoveert de nu 24-jarige Jilles Bandstra met zijn Lonneke uit Stavoren naar de A-klasse. Volgend jaar is hij daarmee weer de jongste schipper in deze vloot der vooraanstaanden. “Wy ha der foar syld”. Dat kan hij staven met twee eerste, twee tweede en een derde plaats in de dagklassementen. De zes wedstrijdpunten op Hindeloopen mocht hij als slechtste aftrekken. Jaap Hofstee van It Swarte Wief uit De Tynje promoveert eveneens naar de B-klasse dankzij 10,8 punten in het eindklassement. Lucas Bouma behaalde hier een derde plaats met Grutte Pier uit Jorwert: 13,9 punten na aftrek. Hilbrand de Vries van Stêd Sleat uit Slooten en zijn dorpsgenoot Kees Hermsen met het skûtsje Ulbe Zwaga degraderen naar de C-klasse. Met 5,6 punten in de C-klasse is er een absoluut record voor Arnold Veenema van Zeldenrust uit Sneek. Hij won vier wedstrijden, klasseerde zich eenmaal als tweede en werd een keer gediskwalificeerd. Daarmee legde hij evenals Floriaan Zwart van Ut en Thús uit Hilversum met 8,8 punten een overtuigend bewijs op tafel voor promotie naar de B-klasse. Voor Ut en Thús is dit begrijpelijk, want dat schip is eerder eigendom geweest van Henk Regts uit Nij Beets die in de A-klasse zeilde. Cees Riezebos van Nooit Volmaakt uit Hindeloopen werd in deze klasse derde bij het opmaken van de eindbalans. In de A-klasse klein kwam de hoofdtitel op naam van Sietse Broersma van Avontuur uit Heeg met 8,8 punten. Johan van der Meulen van Engelina Smeltekop uit Earnewâld volgde hem met slechts een vol punt verschil. Dit geeft, evenals bij de A-klasse, al aan dat een slotwedstrijd de kaarten nog behoorlijk had kunnen schudden. Sikke Tichelaar van Stad Harlingen uit Harlingen draafde als derde op het erepodium op. Vice-voorzitter Sipke Deelstra overhandigde ’s avonds de wisselprijs ‘it sulv’ren skûtsje’ aan Pieter Jansma van Twa Famkes uit Drachten. Deze ontving eerder, van gedeputeerde Sietske Poepjes, de originaliteitsprijs van provinciewege. Met een klaterend ‘Eelke bedankt’ nam de skûtsjefamilie na zo’n vijftien jaar wedstrijdzeilen afscheid van Eelke Boersma van Hoop op Zegen uit Leeuwarden. Tot haar verbazing ontving Rosalien Brundel uit handen van Klaas Jansma de ‘Klaas en Sippiepriis’. Ze heeft zich volgens Jansma kloek ingezet op vooral het front van de sponsorwerving en publiciteit. Sikke Heerschop was haar enige tegenkandidaat. Hij maakte het skûtsjesilen op Rotterdam mede mogelijk. “De havenbaronnen foel de bek iepen by it skûtsjesilen. It koste mear as 50.000 euro, mar se hiene elke sint derfoar oer”, aldus de Jansma. Wegens bestuurlijk gekrakeel had, zo vatte hij snedig samen, ook het bestuur zelf de door haar ingestelde prijs toebedeeld kunnen krijgen. “In klub fan opponinten en dissidenten. De IFKS giet stridend ten ûnder en hâldt dochs de kop der wer foar”. (Foto’s: Jelle Raap)