Jubbegaster kinderen krijgen de primeur van een eigen schoolschrijver

JUBBEGA - Openbare basisschool De Feart heeft vanochtend zijn eigen schoolschrijver gekregen. Het komende half jaar mag schrijfster Janny van der Molen laten zien hoe leuk schrijven en lezen is.

Tekst en foto's Fokke Wester Van der Molen werd vanochtend in Jubbega ingehuldigd. Omdat dat tegelijk de start was van de Friese actie, kwam ook gedeputeerde Jannewietske de Vries langs. Op verzoek van presentator Raynaud Ritsma vertelde zij over de favoriete boeken uit haar jeugd: Dik Trom, Kameleon en De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter. ,,Lêze is belangryk, mar lêze is ek leuk. Learst der fan en krijst der nije freonen by. Ik hoopje dat de bern hjir in hiel soad lekker lêze kinne.'' Twee keer Jannewietske de Vries startte de actie door Janny van der Molen de officiële sjerp om te hangen. Daarmee deed ze meer dan van haar gevraagd was, zo bleek. Vier kinderen waren namelijk gekleed in historische kleding, omdat zij waren uitgekozen om Janny van der Molen officieel in te huldigen. Daarmee kreeg Van der Molen de bijzondere eer om meteen twee keer officieel in het ambt gehesen te worden. De komende maanden is zij een ochtend in de week op school, om steeds in drie groepen per ochtend bezig te zijn met lezen en taal en schrijven. De meeste tijd zal ze doorbrengen in de hoogste groepen, vanaf groep vijf, maar tussendoor zal ze ook de kleuters voorlezen. Hoe het programma precies ingevuld zal worden hangt ook van de klassen af. Van der Molen krijgt verder een rubriek in de Nieuwsbrief van de school en zal ook in gesprek gaan met ouders. Als een muze De Schoolschrijver is een idee dat vanuit Amsterdam is komen overwaaien. Schoolschrijvers zijn kinderboekenauteurs die zich verbinden aan basisscholen die sterker willen worden in taal. De schrijver komt als een muze op de school en brengt opwinding en verbeelding de klas binnen. Waar de Schoolschrijver komt, neemt de geletterdheid van kinderen toe, zegt de stichting, die in Amsterdam al voor het vijfde jaar schrijvers verbindt met scholen. Dit jaar worden voor het eerst ook buiten de hoofdstad schoolschrijvers aangesteld. Snel gaat het nog niet, alleen Friesland en Groningen doen mee. In Friesland krijgen vijf scholen hun eigen schrijver. Naast obs De Feart in Jubbega zijn dat scholen in Dokkum (Arend van Dam op de Groen van Prinstererschool), Kollumerzwaag (Dolf Verroen & Mindert Wijnstra op De Stapstien), Twijzelerheide (Hanneke de Jong op De Reinboge) en Surhuizum (Lida Dijkstra op de Johannes Looyenga Skoalle). Ambassadeur Kamerlid Lutz Jacobi heeft zich de afgelopen drie jaar als ambassadeur van de Stichting Schoolschrijver ingezet voor de verspreiding van het project. ,,Moai dat it hjir yn Fryslân oppakt is. No moat it fierder útrôle wurde'', aldus Jacobi, die vanochtend aanwezig was bij de Friese start. De provincie steunt het project van de Stichting Schoolschrijver met een subsidie van 80.000. Daarvan worden de schrijvers betaald en lesmateriaal. Aan de Schoolschrijver doen in Friesland alleen scholen mee uit de oostelijke regio. En dat is niet toevallig, zegt directeur Jouke Jansma van obs De Feart. ,,Dizze streek hat hiel lang in taalachterstân hân, dêrom is der yn it ûnderwiis altyd in soad omtinken foar. En dat wurket hjir, de ynspeksje is tefreden, wy skoare prima. Mar lêzen is net allinnich in technyk, net allinnich safolle wurdsjes yn in menút. Lêze is ek wille, in aventoer. En dêr leit no ris in kear de neidruk op. Dit rekket de kearn fan wêr't wy mei dwaande binne. Wy jouwe hjir al ekstra oandacht oan taal en dêr past dit programma moai yn. En in echte skriuwer yn de klasse, dat is prachtich, omdat se dan ek in kear oan de oare kant fan in boek sjoge.'' Internet Boeken blijven belangrijk, ook in een tijd van computers en internet, zegt Jansma. Want ook internet is lezen. ,,En ast yn in sin op it skerm trije wurden net begrypst, dan pakst it achterlizzende ferhaal ek net op. Wy libje no ien kear yn in talige wrâld.'' Jansma is ook blij met de medewerking van Bibliotheekservice Fryslân, waardoor er aan boeken geen gebrek is. ,,En wy ha de bibleteek hjir ûnder itselde dak, dus wy kinne der altyd by.'' www.deschoolschrijver.nl.