Werken voor je uitkering? Wel in Kollum, niet in Bolsward

Friesland - Werken voor je uitkering? In de ene Friese gemeente moet een uitkeringsgerechtigde het hele jaar aan de bak, in de andere gemeente wordt geen tegenprestatie verwacht. 

Het verschilt per gemeente wat er van uitkeringsgerechtigden wordt verwacht, zo blijkt uit een analyse van de verordeningen en beleidsregels door het Fries Sociaal Planbureau. Omgerekend in maanden, is de maximale duur van de tegenprestatie bijvoorbeeld het kortst in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en het langst in Noordwest Fryslân. Friese gemeenten maken verschillende keuzes over de doelgroep van de tegenprestatie. Veertien gemeenten richten zich vooral op inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die weinig kans hebben om binnen een jaar een baan te vinden. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland maken een uitzondering voor inwoners die een op Uit de tabel blijkt dat de duur van de opgelegde tegenprestatie per gemeente sterk kan verschillen. De maximale duur van de tegenprestatie is het kortst in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en bedraagt daar 3 maanden. In Noordwest Fryslân kan de tegenprestatie 24 maanden bedragen doordat in die regio na 12 maanden nog een verlenging van eenzelfde periode kan worden opgelegd. Heerenveen heeft ervoor gekozen de tegenprestatie niet te verplichten, maar het is wel een gespreksonderwerp in de praktijk. Súdwest Fryslân en Littenseradiel leggen formeel geen verplichte tegenprestatie op. Wel verwachten zij dat hun inwoners met een uitkering vrijwilligerswerk doen. Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigde burgers een tegenprestatie opdragen. Gemeenten willen vooral maatwerk leveren en kijken naar de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden, wensen en kwaliteiten van uitkeringsgerechtigde inwoners.