Hard werken op Hegemer Mar

WOUDSEND - In een absolute leidersrol heeft Douwe Azn. Visser van Grou maandag op een onstuimig Hegemer Mar zijn tweede dagzege behaald. Hij neemt daarmee de derde plaats in het voorlopig algemeen klassement in. Dankzij een eeuwige tweede plaats in de zandlopersroute liep De Swaen van Langweer na hem binnen. De koppositie in het voorlopig algemeen klassement pakte Johannes Hzn. Meeter hiermee terug.

Bij een straffe windkracht 5 Beaufort met af en toe striemende buien moest er hard worden gewerkt. De wedstrijd werd bovendien nog eens uitgesteld door een akkefietje dat zelden voorkomt. De ketting van de onderwindse boei raakte verstrikt in de schroef van de organisatieboot van Jaap Kuiper . Luttele minuten na de definitieve start gaf Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum de pijp aan Maarten. Als snelste starter liep Grou meteen uit. “Grou tufte fuort oer ús hinne. In goeie start is hiel beslissend. Dat hellest net wer yn. De wedstriid wie foar ús doe eins al nei de knoppen”, vertelde Berend Mink van d’ Halve Maen van Drachten na afloop. Evenals de andere skûtsjes zeilde hij met een reef in de fok en een gereefd grootzeil. “By swier waar moat it túch lytser. It wie diskear in wedstriid op it rântsje fanwegen de hurde wyn. It koe krekt”. Opmerkelijk was het feit dat de strijd in de voorhoede al bij de start beslist leek te zijn: Grou, Langweer en Woudsend rondden in deze volgorde de eerste bovenwindse boei en uiteindelijk ook de finishboei. In de eerste rakken nam De Sneker Pan van Douwe Jzn. Visser nu veilig op afstand een vierde plaats in, maar hij wist zich hier net niet te consolideren. Dirk Jan Reijenga van Joure haalde hem binnen de eerste route in. Reijenga finishte als vierde en bezet daarmee de tweede plaats in het voorlopig algemeen klassement. De meest puike wedstrijd van dit seizoen schreef Jeroen Pietersma van Drachten op zijn naam door als vijfde over de finishlijn te scheren. “It wie echt in kwestje fan wurkje, wurkje en nochris wurkje. Foaral de skoateman, mar ek foar, hawwe de mannen bealge as keardels. It skip is yn breedte net ien fan de grutsten, mar it is bêst genôch”. Veel lering zegt hij getrokken te hebben als bemanningslid op De Sneker Pan bij Douwe Visser. “Leare, leare en trochleare. Jo bliuwe dêrmei drok dwaande, mar it docht wol fertuten as jo in goeie learmaster hawwe en dus in goeie foaroplieding. Dat is gewoan basic”. Zijn ploeg die hij nu voor het tweede jaar aanstuurt, omschrijft hij als maagdelijk. “Wy binne foar it twadde jier byelkoar. Sa’n risseltaat sa as hjoed ha wy noch net sa meimakke. It it in geweldige opstekker”. Tot de wedstrijd op Woudsend was zijn hoogste dagklassering een zesde plaats bij de strijd op Earnewâld, maar doorgaans eindigde hij in de achterhoede. Zijn broer Gerhard zegevierde als schipper op Earnewâld dit seizoen tweemaal, maar hij liep op de Hegemer Mar als twaalfde binnen voor Drachten met Berend Mink. Met veertien punten bij de openingwedstrijd op Grou blijft de dagklassering op Woudsend staan als zijn slechtste wedstrijd. Met nog vier zeilevenementen te gaan blijft de strijd om een plaats op het erepodium van de SKS bloednerveus. Geen enkele schipper kan nu al een conclusie over het bezit van de erekrans trekken. Kenners zien daarin vooral het voordeel van een aangescherpte zeilformule. “In skûtsje leare jo fuort net kinnen”, wist ook Fekke van der Wal van de wedstrijdcommissie ’s ochtends bij de routebespreking in De Driuwpôle te melden. “In skûtsje is krekt in frou. Jo bliuwe oan it bystellen, mar it is de fraach oan wat knopke jo dan draaie”. De commissie nam na zo’n 32 jaar vrijwilligerswerk op en bij het water afscheid van Ruurd Kuipers. Zijn plaats wordt ingenomen door Jurjen de Jong. “Hy moat him noch wol bewize, mar it liket goed”, aldus Van der Wal over de nieuwe man. Kuipers is jarenlang actief geweest bij onder meer het onderhouden en repareren van het Woudsender skûtsje, de kaartverkoop en het regelen van het verkeer. De laatste jaren werd hij ingezet bij klussen of projecten op het water zoals het bevoorraden van het startschip en het begeleiden van de jury. Maandag hielp hij een handje mee met het uitleggen van de boeien. “Jo nimme ôfskie fan in kommisje, mar direkt net samar fan it skûtsjesilen”. Zijn diepste herinnering aan de skûtsjeperiode is naar eigen zeggen het meezeilen als commissielid op het Súdwesthoekster skûtsje. “Twa skippen wiene flak foar de finish oan it loeven. Stil. Mûlen ticht, sei de skipper. Wy rûnen doe as earste binnen mei de mûlen ticht en dy twa dy’t yn in loefduel sieten, ha wy moai gewurde litten”. Uitslag van de zevende SKS-wedstrijd op Woudsend: 1. Grou, Douwe Azn. Visser; 2. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 3. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 4. Joure, Dirk Jan Reijenga; 5. Drachten, Jeroen Pietersma; 6. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 7. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 8. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 9. Heerenveen, Alco Reijenga; 10. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 11. Stavoren, Auke de Groot; 12. Gerhard Pietersma, Earnewâld; 13. Drachten, Berend Mink; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter (vroegtijdig wedstrijdveld verlaten) Voorlopig algemeen klassement: 1. Langweer, 18 punten; 2. Joure, 19,9; 3. Grou, 25,8; 4. Earnewâld, 27,8; 5. Akkrum, 32; 6. Lemmer, 36,9; 7. Woudsend, 39; 8. Heerenveen, 41,9; 9. Leeuwarden, 43; 10. Stavoren, 45; 11. Sneek, 47; 12. Drachten, d’Halve Maen, 54; 13. Drachten, 60; 14. Huizum, 72 (Foto’s: Jelle Raap)