Dubbelklapper voor Lemsters

VEENHOOP - De op en top Lemster schipper Albert Jzn. Visser schreef maandag bij de tweede SKS-wedstrijd op De Veenhoop zijn eerste dagzege bij. Halverwege de vijf routen tellende strijd haalde hij koploper Auke de Groot van Stavoren in. Met oud-schipper Pieter Brouwer aan boord als adviseur zeilde ook De Groot opnieuw perfect. Met stuivertjes wisselen weliswaar beleefden beide schippers een historische dag: deze vette uitslagen prijken nu voor de eerste keer in hun dagboek.

Dankzij een start vanaf de wal in het Grietmansrak bij een toen nog zuidwestelijke wind was het veelkoppige publiek getuige van een attractieve opmaat. Alles verliep redelijk perfect, zodat protesten uitbleven. Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum bond de organisatie bij het palaver al op het hart scherp te letten op het eventueel te snel hijsen van de zeilen. “Foarich jier ha’k wolris ien sjoen dy’t fyftjin tellen te gau wie”. De waarschuwing in de publieke ruimte werkte kennelijk zoals die was bedoeld. Auke de Groot wist met zijn Súdwesthoekster skûtsje als eerste walstarter tweemaal als eerste de hoge boei te ronden. Daarna bezeilde hij constant een tweede plaats achter de Lemsters. Meest opvallende bij de eerste omgang was de snelle schifting van de vloot: Stavoren, Lemmer, Akkrum, Huizum, Joure en Heerenveen voorin met op grote afstand hun achtervolgers. De vloot zou alleen maar meer uit elkaar worden getrokken met uiteindelijk ruim een halve route verschil tussen kop en staart. Groot voordeel bij het carrouselzeilen was wel de vrije ruimte, maar sensatie en spektakel minimaliseerden. De meest sensationele strijd gold de loefduels die de twee gebroeders Dirk Jan Reijenga (Joure) en Alco Reijenga (Heerenveen) eerst samen met Lodewijk Hzn. Meeter (Huizum) aangingen en daarna onderling. Helaas op grote afstand van het walpubliek vochten de broers hier een vaak kortdurend heroïsche strijd om luttele meters uit. Joure behield een fraaie voorsprong. De Huizumers werden vanaf een vierde positie in de tweede omgang verdrongen en zakten af naar de achterste. ‘Man of the match’ werd met enig rekenwerk Johannes Hzn. Meeter van Langweer. Als laatste bij de start klom hij in de eerste route zes plaatsen. Halverwege de wedstrijd bezeilde hij een zevende positie Bij een aanwakkerende wind in de slotfase stootte hij pas echt door naar de voorhoede. De Huizumers met Lodewijk Hzn. Meeter daalden het snelst in de eindfase. Ze liepen als negende binnen na als derde te zijn gestart. In het Grietmansrak gaven ze meteen een positie cadeau aan de handig profiterende Akkrumers. Doordat er bij een schiftende wind niet in het Grietmansrak kon worden gefinished, gaf uiteindelijk de tijdklok de doorslag. De negende binnenkomer klokte de meest lange tijd en verloor als hekkensluiter dus elf posities in een strijd die bedroevend weinig duels kende. Mede dankzij massieve promotie van de wedstrijdcommissie bracht het evenement redelijk veel volk op de been. Zo is er een maandlang voor elke voorstelling een promotiefilm over het skûtsjesilen vertoond in de Drachtster bioscoop. De commissie tooide zich met een nieuwe outfit als zichtbaar teken van daadkracht. “Wy binne wat oars fan kleur mei dit reade stofke”, zo introduceerde voorzitter Jelle de Vries het rode shirt. De commissie werd geformeerd door Wiebe de Hoop, Albert de Vries, Jelle de Vries, Trynke Hoekstra, Haiko van der Werff, Jeroen van Keulen, Gerlof Hamburg, Mark Cuperus en Anne Hoekstra. Volgend jaar, zo beloofde de voorzitter, zal het Grietmansrak er beter uitzien dan ooit. “De wâl is no striemin. Der lizze nochal wat stiennen ûnder it wetter, mar yn septimber komt der in prachtich moaie wâl. De sinten fan de gemeente wiene even op nei it iepenjen fan it Polderkanaal”. Verguld toonden de schippers zich nu met de prijzen van Margreet Boonstra die in opdracht van de commissie deze een uniek en aflopend karakter heeft gegeven. De meest vette prijs kwam daarmee automatisch in handen van de Lemster schipper Albert Visser die zo een dubbelklapper maakte. Uitslag op De Veenhoop: 1. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 2. Stavoren, Auke de Groot; 3. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 4. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 5. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 6. Grou, Douwe Azn. Visser; 7. Joure, Dirk Jan Reijenga; 8. Earnewâld, Jeroen Pietersma; 9. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 10. Heerenveen, Alco Reijenga; 11. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink; 12. Drachten, Jeroen Pietersma; 13. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter. (Foto’s: Jelle Raap)