Na materiaalverfijning DE mens

Lemmer - [caption id="attachment_39813" align="alignnone" width="270"] De startvolgorde voor de wedstrijden op Den Veenhoop en Earnewald in beeld tussen de Sylkeninginne en haar hofdame.[/caption]

[caption id="attachment_39814" align="alignnone" width="270"]SKS-voorzitter Peter de Jong: "Minsk as faktor wurdt iderkear belangriker". SKS-voorzitter Peter de Jong: "Minsk as faktor wurdt iderkear belangriker".[/caption] SKSOPENGROU201502 [caption id="attachment_39816" align="alignnone" width="270"]Pieter Meeter in een innig gesprek met de Sylkeninginne Pieter Meeter in een innig gesprek met de Sylkeninginne[/caption]GROU – De functie van schipper en bemanningsleden zal meer gewicht in de schaal leggen nu de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) een verdere verfijning van de zeilformule heeft aangekondigd. “De faktor Minsk wurdt dan noch belangriker”, voorspelde SKS-voorzitter Peter de Jong vrijdagavond bij de officiȅle opening in Grou. De nieuwste zeilformule, die eerder allesbepalend was voor het aantal vierkante meters zeildoek per schip, zal in het najaar worden geȅvalueerd. Dit seizoen zal alvast blijken of bijvoorbeeld Earnewâld baat heeft bij het recent aanbrengen van een nano-coating op het onderschip. Als enige in de vloot is bij het polijsten in dit kader het fijnste schuurpapier, korrel 3000 voor kenners, gehanteerd. Het aangroeien van algen en schelpdieren wordt hiermee een halt toegeroepen, zodat het schip nu als het spreekwoordelijke mes door de boter moet glijden. De ploeg van Twee Gebroeders uit Earnewâld werkt evenals hun concurrenten van De Sneker Pan uit Sneek al geruime tijd aan teambuilding. Aan het denken vanuit een collectief is volgens Peter de Jong juist de doorgroei van het skûtsjesilen als sport te danken. Via lijnen der geleidelijkheid, zo benadrukte hij over de eerste periode waarin elke cent en stuiver telde, is er onnoemelijk veel bereikt. Grote bijzonderheid bij deze seizoensopening is wel dat er geen enkele wisseling onder de schippers heeft plaatsgevonden. Voor de Grouster wedstrijdcommissie is er veel veranderd nu Boarnsterhim deel van Leeuwarden vormt. “Froeger krigen wy allinne mar rekkens fan de gemeente. No wurdt ús frege of wy in finânsjiele bydrage ha wolle”, aldus de commissie die de verhoudingen met zowel oude als nieuwe gemeente goed noemt. Trouw aan de traditie trakteerde Leeuwarden ditmaal als gastheer elke schipper en zijn ploeg op een doos verse haring. Wethouder Andries Ekhart juichte in zijn korte rede vooral ‘zijn’ skûtjes’ toe: Grou, Leeuwarden en Huizum. Zijn motto voor deze periode voor iedereen: “Jongens, maak er een paar mooie wedstrijden van”. Op de valreep liet hij zich ontvallen dat de Fryslân-stropdassen waarmee het SKS-bestuur zich tooide bij een echte Cambuursupporter niet geliefd zouden zijn. Het bestuur hoorde dit mild glimlachend aan om daarna snel de volgende traditie op te pakken. Onder toeziend oog van Sylkeninginne en meervoudig Sneekweekkampioen Nynke Rooks en hofdame Anneke Hoekstra trokken de schippers hun lotnummer uit de stokoude pet van wijlen Fokke Wijkstra. Dit nummer is bepalend voor de volgorde bij de wedstrijd op De Veenhoop, terwijl voor de strijd op Earnewâld de dag erop automatisch de omgekeerde volgorde wordt gehanteerd. Startvolgorde maandag op De Veenhoop: 1. Stavoren; 2. Lemmer; 3. Huizum; 4. Akkrum; 5. Joure; 6. Heerenveen; 7. Grou; 8. Sneek; 9. Woudsend; 10. Drachten; 11. Earnewâld; 12. Drachten, Halve Maen; 13. Leeuwarden; 14. Langweer. Startvolgorde dinsdag op Earnewâld: 1. Langweer; 2. Leeuwarden; 3. Drachten, Halve Maen; 4. Earnewâld; 5. Drachten; 6. Woudsend; 7. Sneek; 8. Grou; 9. Heerenveen; 10 Joure; 11. Akkrum; 12. Huizum; 13. Lemmer; 14. Stavoren. (Foto’s: Jelle Raap)