Goud voor Grou, zilver voor Langweer

GROU - Met een gouden slag heeft Douwe Albertszn. Visser van Grou op eigen water zaterdag de overwinning voor zich opgeȅist bij de openingswedstrijd van de SKS. Met het bijna winkelhaaks passeren van de bovenwindse boei in de tweede omloop verdrong hij binnen een scheepslengte het zwanenteam van Langweer. Dit team met een pittig oranje logo en dito petten hield bijna een volle route als tweede stand voor opvallend koploper Woudsend in de eerste omgang.

Na een algemeen valse start door een nobele nervositeit barstte de strijd vanaf de Wide Ie pas goed los. Bij een westelijke tot zuidwestelijke wind pakte de jeugdige Woudsender schipper Teake Klaas van der Meulen meteen een hoge positie. Met Langweer in zijn kielzog beloofde de wedstrijd spectaculair te worden bij windkracht vier. Daarbij kwam een verdienstelijke rol voor Auke de Groot van Stavoren als veilig vierde in de eerste twee omlopen. Ongekende pech sloeg als een bikkelhard noodlot toe bij Heerenveen. Op enkele tientallen meters na de startlijn zag de fokkenist onder zijn ogen hoe de fok bij een zeilnaad scheurde als een te oude zakdoek. In allerijl gaf schipper Alco Reijenga opdracht de fok te vervangen. Grote bijzonderheid en een extra attractie voor het publiek vormde zijn snelle opgang: vanaf een hekkensluiterplaats in de eerste route klom hij binnen de volgende route door naar een achtste positie. Als tweede klimmer boekte Earnewâld de meest ferme wedstrijdwinst: vanaf een zieltogende dertiende naar een zevende bij de finish. De vreugde aan boord van Gerhard Pietersma was evenwel van korte duur. Hij zag zijn protest over het ruimte voor de wal geven tegen Heerenveen niet beloond. Heerenveen werd volledig in het gelijk gesteld bij het tegenprotest, zodat de Earnewâldsters uiteindelijk veertien droevige wedstrijdpunten moesten bijschrijven. De route vanaf de Wide Ie via de bovenste boei op de Peanster Ie door de verraderlijk smalle Tijnje naar het Great Eilân kende door de kiellinieformatie weinig beweging in de wedstrijd. Het Great Eilân aan bakboordzijde werd als een minirotonde één voor één door de skûtjes gepasseerd. De echte strijd zou in het kruisrak worden beslecht en door pech zoals bij De Sneker Pan. Stil als een brandweer zonder sirene verliep de dag voor de Jousters. Komend vanaf een achtste stek dieselden ze door naar een vijfde over het middendeel van de wedstrijd om pas daarna als tweede hun slag te slaan. Dirk Jan Reijenga van Joure wist zodoende ferm en feestelijk zich in de schaduw van de dagkampioen te nestelen. In historisch perspectief vallen de verdiende vijfde plaats voor Pieter Meeter van Akkrum en de zesde plaats voor Auke de Groot van Stavoren op. Nu al veelbelovend voor de rest van het seizoen. Winnaar Visser zette bij het palaver al de toon door een gezonde dosis humor te presenteren. Hij stelde zelfs voor enkele boeien te verwijderen voor het makkelijk maken van de koerskeuze. “Wy kinne de boeien wat ferlizze by it feroarjen fan wynrjochting”, zei mede-organisator Sicco van der Meer zachtjes toe. De schippersbijeenkomst kenmerkte zich ditmaal door een ingetogen sfeer vanwege het met een stil moment staand herdenken van skûtsjeman in hart en nieren Hidzer Meeter. Het vlagvertoon op de Sint-Pieterkerk ontbrak de hele ochtend vanwege een begrafenisdienst. De skûtsjedag karakteriseerde zich door ‘in pôle wyn’, een zalige zonkracht en een tevreden (thuis-)publiek. Uitslag op Grou: 1. Grou, Douwe Azn. Visser; 2. Joure, Dirk Jan Reijenga; 3. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 4. Woudsend, Taeke Klaas van der Meulen; 5. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 6. Stavoren, Auke de Groot; 7. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 8. Heerenveen, Alco Reijenga; 9. Drachten, Jeroen Pietersma; 10. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 11. Drachten, Berend Mink; 12. Huizum, Lodewijk Meeter; 13. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 14. Earnewâld, Gerhard Pietersma (Foto’s: Pier v.d. Heide en Jelle Raap)