Earnewȃld ‘smoardrok’ met huldigingen

EARNEWALD - Twee huldigingen binnen één zeilseizoen is nog nooit vertoond in de historie van het skûtsjesilen in het ruim vierhonderd inwoners tellende Earnewȃld. Zondag op de namiddag werd onder een kort stralende zon Engelina Smeltekop van Pieter Jilles Tjoelker ingehaald als kampioen van de IFKS-klasse A-klein. Een weekend eerder viel de eer te beurt aan Gerhard Pietersma die met het Earnewȃldster skûtsje zich als tweede klasseerde bij de wedstrijdreeks van de SKS.

“Wy hawwe it der mar drok mei”, aldus Harm de Vlas als voorzitter van Stichting Skûtsjemuseum Earnewȃld in zijn welkomstwoord. Hij bejubelde de prestaties van Engelina Smeltekop ook als voormalig schoolmeester. “Ik werken by de bemanning allegearre ȃld-learlingen fan my”. Alle teamleden ontvingen van het museum uit handen van Jelle van der Meulen het boek ‘De doem van eer’ als herinnering. Het boek over het vermaarde skûtsje Ǽbelina is geschreven door Klaas Jansma en Piet Herrema. Wethouder en loco-burgemeester Doeke Fokkema overhandigde namens de gemeente Tytsjerksteradiel een envelop met inhoud. “De belêsting sil aanst wol om heech moatte, want it is no al de twadde kear yn in koart skoftsje tiid dat ik hjir delkom mei de lokwinsken en in slúf mei ynhȃld”. Veel verder dan deze boodschap in de buitenlucht kwam hij niet vanwege een striemende regenbui. Het talrijke publiek verdrong zich daarna in het museum waar in de rugleuning van alle houten stoelen de naam van een skûtsjeschipper is vereeuwigd op de jongste generatie na. Hier werd ook getoast op de kloeke prestaties van Sjoerd Kleinhuis en zijn bemanning uit Earnewȃld. Met Lytse Earnewȃldster behaalde hij een derde plaats in het eindklassement van eveneens A-klein. Voor de 29-jarige schipper Pieter Jilles Tjoelker, geboren in Rottevalle en nu woonachtig in Earnewȃld, betreft het snelst verworven kampioenschap een kroon op zijn zeilerscarrière. Ervaring als bemanningslid deed hij onder meer op bij Henk Regts op het skûtsje Ut en Thús. In de klasse A-klein behoorde hij dit jaar bij de groep van zes debutanten. Promotie naar een andere klasse kan hij niet maken, omdat A-klein wordt geformeerd door skûtsjes die zo origineel mogelijk zijn en blijven. Als toenmalig inwoner van Drachten won hij in 2013 samen met Jurjen Veldboom de Strontrace. Ook voor het in 1998 geopende skûtsjemuseum gaat 2016 in de boeken als een topjaar. In het voorseizoen is de honderdduizendste gast met een bos bloemen verwelkomd. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)