Oogst populieren in de Mieden

Buitenpost - Staatsbosbeheer pleegt de komende periode, nog voor het broedseizoen, onderhoud aan het bosje dat ligt tussen de Alde dyk en het Nonnepaed in de Mieden. Het is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer, voorheen was het eigendom van de gemeente Achtkarspelen.

In het verleden is er weinig onderhoud gepleegd en de populieren zijn op een leeftijd dat ze geoogst kunnen worden. Ook de verhoging van het waterpeil speelt een rol. Het verhoogde waterpeil kan er in de toekomst voor zorgen dat er kernrot in de bomen ontstaat. Daarom is dit de juiste periode om de bomen, die nu nog van goede kwaliteit zijn, te oogsten.

Sommige bomen worden gekapt om andere bomen een kans te geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin. Zo ontstaat er een gezond bos. De bomen die moeten worden geveld, worden voorzien van een rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip.

Boswachter Hoekstra: ,,Het is nu het goede moment om de dorpsbosjes te dunnen. Het broedseizoen is in deze periode nog niet begonnen en de bodem is goed begaanbaar.”

De broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de werkzaamheden.