Waterschap Noorderzijlvest in zomerperiode extra alert op blauwalg

Lauwersoog -  In de zomerperiode is het waterschap Noorderzijlvest extra alert op de groei van blauwalgen in zwemplassen. Warme temperaturen en stilstaand water maken dat blauwalgen snel kunnen ontwikkelen. Om veilig zwemmen te kunnen garanderen neemt het waterschap daarom maatregelen. Noorderzijlvest controleert het water van zwemplassen tweewekelijks en waarschuwt zodra de bacterie gevonden is.

Het waterschap staat voor schoon en gezond water. “Een goede waterkwaliteit verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt dat de mensen fijn kunnen recreëren. Blauwalgen zorgen gedurende zonnige perioden voor veel overlast, vandaar dat we extra alert zijn”, zegt dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest Carla Alma. Diverse blauwalgen scheiden giftige stoffen uit en veroorzaken gezondheidsproblemen en stankoverlast. De algemene verwachting is dat de problemen met blauwalgen alleen maar zullen toenemen. Oorzaak daarvan zijn de opwarming van de aarde en de toename van voedselrijkdom in wateren door voedingstoffen zoals fosfaat en stikstof.  Tweewekelijkse controle en monitoren Noorderzijlvest controleert het zwemwater in de zomerperiode tweewekelijks op de aanwezigheid van blauwalgen. Wanneer er blauwalg gesignaleerd is, worden beheerders op de hoogte gesteld en plaatst de provincie borden bij het water om het publiek te informeren. Sinds het voorjaar van 2014 werkt het waterschap Noorderzijlvest mee aan een onderzoek waarbij met satellieten de aanwezigheid en de verspreiding van blauwalg onderzocht wordt. Op deze manier krijgen de verschillende partijen meer inzicht in de mogelijke bronnen en kan gekeken worden naar concrete acties om de groei van blauwalg tegen te gaan. De eerste resultaten laten zien dat een aantal plekken in het meer gevoeliger lijken te zijn voor de groei van blauwalg dan andere. Overigens is de groei door de minder warme temperaturen van de laatste weken tot stilstand gekomen en is het niveau gelijk aan het voorjaar. Wat te doen bij Blauwalg Het waterschap raadt aan zorgvuldig te zijn en onnodig contact met eventueel besmet water te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in water met blauwalgen zwemmen. Het waterschap adviseert tevens om niet te vissen in water waar de bacterie gesignaleerd is. Contact met blauwalgen kan gezondheidsproblemen opleveren. Veilig zwemmen Op de website www.zwemwater.nl of op de zwemwater app staat per zwemlocatie actuele informatie over de hygiëne en veiligheid. Tevens is per provincie een zwemwatertelefoon te contacteren bij vragen, opmerkingen of klachten. De contactgegevens per provincie zijn: Groningen – 050 31 64 517, Friesland – 058 29 25 650, Drenthe – 0592 36 55 55.