Feestelijke afsluiting van een bijzonder koor in Brugchelencamp

DE WESTEREEN - Donderdag 7 februari vond er feestelijke afsluiting plaats van een heel bijzonder koor. Het “Jong en Oud koor” bestaande uit bewoners van zorgcentrum Brugchelencamp en kinderen van groep 7 van basisschool ‘it Pompeblêd' in de Westereen heeft enkele weken bestaan.

Zeven weken lang kwamen de kinderen van basisschool ít Pompeblêd van school naar Brugchelencamp rennen. ‘Se bin sa enthousiast’ aldus juf Hinke. Vandaag was het tijd om voor publiek te zingen en een heus optreden te geven. De kinderen en de ouderen mochten familie en vrienden uitnodigen en deze gaven dan ook groots gehoor. Wat was het een daverend succes!

Er werden vooral  liederen van ‘toen’ gezongen, ‘ít feintsje fan Menaam’, droomland en als ik 2 maal met mijn fietsbel bel stonden op het repertoire, maar ook het lied ‘fietsie, foetsie is mijn fietsie’, welke vooral favoriet was bij de kinderen.

Tijdens de repetities werd er niet alleen gezongen, er werd ook gedanst, gelachen en verhalen gedeeld, zoals het koor zo mooi zong:

‘Het zijn de kleine dingen die het doen!’

Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag
Dat onverwacht gesprek toen je ‘t allemaal niet meer zag
‘t Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon
Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon.

Het koor stond deze 7 weken onder leiding van Jinke Bruining en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Jelle Dotinga op piano.