Echtpaar Kooistra-van der West uit Twijzelerheide 60 jaar getrouwd

Twijzelerheide - Hendrik Kooistra en Sjieuwkje van der West uit Twijzelerheide zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Burgemeester Gerben Gerbrandy heeft hen een bezoek gebracht. Voor de burgemeester is dit zijn laatste officiële bezoek aan een huwelijksjubileum.

Hendrik Kooistra is geboren op 1 april 1936 in de Westereen en Sjieuwkje van der West is geboren op 11 november 1937 in Twijzelerheide. Het paar is na zeven jaar verkering op 29 januari 1959 in de gemeente Dantumadeel in het huwelijk getreden. Het echtpaar heeft vier kinderen, tien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

De heer Kooistra heeft gewerkt bij de melkfabriek Feanwâlden. Daarna in leeuwarden in de steenfabriek en als chauffeur bij Poll Ljouwert. Vervolgens is hij voor zichzelf begonnen als rij instructeur wat hij de afgelopen 26 jaar heeft gedaan. Mevrouw Kooistra-van der West werkte voor haar trouwen bij de Ria in de Westereen en later zorgde zij voor de kinderen en het huishouden.

Het echtpaar heeft samen met veel liefde heel wat jaren vrijwilligerswerk gedaan bij Emmaus Jistrum. Hendrik 18 jaren en Sjieuwkje zelfs 25 jaren. Het echtpaar geniet nu van hun rust en de kinderen en kleinkinderen.