‘Omjouwingsfisy Kollumersweach & Feankleaster’ smaakt naar meer

kollumerzwaag - Inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster konden donderdagavond in dorpshuis de Trije Doarpen aangeven wat in de dorpen goed is, wat vooral moet blijven en wat beter kan.

‘Ferbine’, ontmoeten, meer omzien naar elkaar, het voorzieningenniveau ook door aansprekende activiteiten op peil houden en inspelen op veranderende behoeftes van groepen inwoners. Dit waren belangrijke hoofdlijnen die op de eerste thema-avond ‘Omjouwingsfisy Kollumersweach & Feankleaster’ naar voren kwamen. In drie tafelgesprekken is door iedereen creatief nagedacht over ‘Zorg’, ‘Welzijn’ en ‘Voorzieningen’.

Voor het maken van een Omgevingsvisie vindt de lokale projectgroep het van groot belang te weten wat de inwoners met gezamenlijke inzet willen bereiken in en voor beide dorpen in de komende jaren. Hiervoor wordt er een viertal thema-avonden gehouden. Inwoners zijn deze avond met elkaar en met leden van de projectgroep in gesprek. De eerste van een reeks van 4 thema-avonden smaakt naar meer.

Belangrijke conclusie van de avond was dat met gezamenlijke inzet de inwoners zich hard kunnen maken voor behoud en versterking van de leefbaarheid van beide met elkaar verbonden dorpen.

Vaak terugkerend onderwerp is de ‘zorg voor elkaar’, niet alleen individueel door het drinken van een bakje koffie bij de buurvrouw, maar ook door het realiseren van gezamenlijke momenten voor en door verschillende doelgroepen: zowel met ouderen als met jongeren. Laagdrempelig ontmoeten door bijvoorbeeld gezamenlijk eten en koken, informatiemiddagen, lezingen en beweegmomenten. Het dorpshuis kan zich hierbij mogelijk ontwikkelen tot huiskamer voor de beide dorpen. Diverse ideeën zijn naar voren gebracht als bijvoorbeeld een speeltuin voor de jongste jeugd in Veenklooster.

Een ander belangrijk item vinden de aanwezigen de spoedige aanleg van glasvezelkabel om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale voorzieningen ook voor de lokale zorg.

De volgende thema-avonden zijn:

• Dinsdag 26 februari: Wonen, Veiligheid, verkeer

• Donderdag 28 maart: Jeugd, sport en evenementen

• Donderdag 25 april: Duurzaamheid en Energie.