Hele raad Achtkarspelen steekt stokje voor ‘knip’ Alde Dyk

BUITENPOST - Er komt toch geen ‘knip’ in de Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost. De gehele gemeenteraad van Achtkarspelen sprak zich donderdagavond uit tegen een afsluiting voor doorgaand verkeer.

Via een raadsbrede motie kantte de politiek zich tegen de plannen van het college van b. en w. om ter hoogte van de kruising met het Nonnepaed en de Miedwei een ‘knip’ aan te brengen. Hierdoor zou het doorgaande verkeer voortaan niet meer verder op de Alde Dyk kunnen, maar alleen nog richting Twijzel of richting Rohel.

Het plan van het dagelijks bestuur – gebaseerd op de bevinden van een onafhankelijk bureau -riep de nodige weerstand op. Onder meer aanwonenden van de Alde Dyk verzetten zich tegen de plannen. Aan de andere kant was er ook steun voor de ‘knip’.

De raad van Achtkarspelen is zich terdege bewust van de verdeeldheid. Wat er ook gebeurt, nooit zullen alle aanwonenden tevreden zijn, zo gaf wethouder Max de Haan aan. ,,Mar de rie wol oars en de rie is baas.”

In overleg met de aanwonenden zullen plannen worden gemaakt om de Alde Dyk veiliger te maken. Op de weg wordt vaak hard gereden. Dat brengt onder meer gevaarlijke situaties voor fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, met zich mee. De maatregelen moeten ook een halt toeroepen aan het sluipverkeer op de Alde Dyk.