Scholen Buitenpost kanshebber onderwijsprijs

BUITENPOST - Twee scholen uit Buitenpost maken kans op de Friese onderwijsprijs.

In de categorie primair onderwijs is OBS De Mienskip een van de genomineerden, samen met OBS de Oanset (Ried) en OBS de Opslach (Wommels, i.s.m. basisschool de Romte (Itens), basisschool de Stjelp (Baard) en basisschool it Bynt (Winsum).

In de categorie voortgezet onderwijs is het Lauwerscollege een van de kanshebbers, samen met VSO Talryk (Drachten) en CSG Anna Maria van Schurman (Franeker).

De winnaars worden vrijdagmiddag in het Provinciehuis in Leeuwarden bekend gemaakt.