‘De Mienskip’ blijft ‘Excellente school’

Buitenpost -Openbare basisschool ‘De Mienskip’ in Buitenpost, draagt sinds 2013 het predicaat ‘Excellente school’.

Maandag heeft het ministerie van onderwijs bekend gemaakt ‘De Mienskip’ het predicaat opnieuw de volgende drie jaren mag continueren. Het predicaat excellente school betekent dat goede resultaten worden gezien in de breedste zin van het woord op o.a. het onderwijsproces, het onderwijsaanbod, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg en ambitie

Het team van de Mienskip streeft dagelijks naar goed/excellent onderwijs en dat is wat het predicaat: Excellente school” beoogt. Het Mienskipteam werkt samen vanuit een gezamenlijke gedeelde visie en passie voor onderwijs aan kwalitatief goed/excellent onderwijs. ,,Ons onderwijsteam zoekt de dialoog met iedereen; collega’s, bestuur, ouders, kinderen, de schoolinspectie en de jury van de excellente scholen, ondernemers en netwerken. Een kwetsbare opstelling, continue lerend zijn en open staan voor ontwikkeling en feedback maakt de passie en visie op onderwijs sterk en scherp. Wij ambiëren dat kinderen in Nederland, onze toekomst, recht hebben op goed onderwijs, welke hen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat willen wij en dat bieden wij. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Werken aan excellent onderwijs, daar zijn we goed in en dat willen we graag met iedereen delen”, aldus de verheugde directeur Reiny Kas-Siderius.