Meckama State huldigt trouwe vrijwilligers

Kollum - Tijdens de ‘Dag van de vrijwilliger’ is in Meckama State in Kollum een vrijwilligersavond gehouden waar een uitgebreid stamppotbuffet werd geserveerd. Hierna volgde een optreden van Manon Kroezen met een try-out voorstelling over dementie. Acht jubilarissen werden gehuldigd – niet iedereen kon aanwezig zijn. Douwe Dam, Joke Visser en Hanneke van der Wal zijn 12 ½ jaar vrijwilliger. Pietje Dijkstra 25 jaar en, ook al is het niet een officieel jubileum, Eke Polet-de Haan, Ypke van Wieren-van der Veen en Aukje Dijkstra-van der Zaag dertig jaar. Hiltje Merkus-van der Wal spant de kroon met maar liefst veertig jaar.