Geen schade aan dijken door storm

regio - De storm van dinsdag heeft geen schade aan de dijken toegebracht en er is minder rommel aangespoeld dan verwacht.

Dinsdagochtend controleerden dijkwachten de Waddenzeedijk tussen Zurich en Lauwersoog en op Schiermonnikoog en Ameland op schade door aangespoelde rommel. Hier en daar zijn op de dijk tussen Zurich en Lauwersoog spullen, waaronder plastic speelgoed en hout, aangespoeld. ‘s Middags bij laagwater is een reguliere inspectie van de dijken gedaan. Om schade aan de dijk te voorkomen wordt verzocht om niet met voertuigen de dijk op te gaan. Voertuigen vernielen namelijk de grasmat die zorgt voor een veilige dijk.

De komende periode houdt Wetterskip Fryslân verscherpt toezicht langs de zeedijk om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. 270 containers zijn in de nacht van 1 op 2 januari overboord geslagen van het schip MSC Zoe, ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn. De rederij van het schip is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geslagen. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.