World Servants Bouwen aan Verandering

KOLLUM - Op vrijdag 18 januari houdt World Servants een stamppotbuffet in het Lauwers College in Kollum.

World Servants hebben in 2018 actie gevoerd voor een school in Kalumamba. Bareld Westra en Bindert Reitsma zijn met een grote groep van de Bethel Drachten op project in Malawi geweest. Deze reis heeft op hen grote indruk gemaakt. Ze willen er tijdens het komende stamppotbuffet graag wat meer van vertellen en laten zien.

In de afgelopen jaren zijn een school, een kliniek en drie huizen voor medisch personeel gebouwd, in samenwerking met de lokale gemeenschap van Mafumphizi in Malawi. Ook is een voedselprogramma voor de plaatselijke basisschool gerealiseerd. In 2016 is de kliniek in gebruik genomen, voorlopig als polikliniek. Mr Mwowo werd aangesteld als Health Surveillance Assistant: hij begeleidt sindsdien zwangere vrouwen en doet de inentingen en controles van de kinderen tot 5 jaar.

Daarmee is de kliniek nog steeds niet volledig in gebruik. Om dat te bereiken zijn er na 2016 nog de volgende zaken gerealiseerd: zes latrines aangelegd voor de kliniek en de huizen van medisch personeel, een verbrandingsoven gebouwd voor het medisch afval van de kliniek, zonnepanelen geïnstalleerd, het hele gebouw beveiligd tegen diefstal.

Het heeft lang geduurd voor er voldoende water kon worden aangeboord. Pas de afgelopen zomer is men erin geslaagd (na het inzetten van een zeer professionele boorinstallatie) een voldoende watervoorraad voor de kliniek te vinden. Op dit moment legt de plaatselijke bevolking de laatste hand aan de bouw van een watertoren, waarop een groot watervat kan worden geplaatst. Met een pomp op zonne-energie kan de kliniek dan over het nodige water beschikken.

Het moment dat de hele kliniek kan worden gebruikt komt steeds dichterbij. Het enige wat er op dit moment nog ontbreekt is voldoende inventaris voor de kliniek. Van de opbrengst van de acties dit jaar gaat World Servants deze inventaris financieren.

Acties

Het een stamppotbuffet in het Lauwers College in Kollum begint om 18.00 uur. Opgeven tot uiterlijk dinsdag 15 januari bij familie Westra: bel 0511-451821 of mail naar: pwestra594@gmail.com

Op zaterdag 9 februari is er een toneelavond in MFC Hústerwâld te Oudwoude. Aanvang 20.00 uur / toegangsprijs: €7,50. Reserveren kan bij familie Westra.

Dit jaar zal de viooltjesverkoop in Kollum plaatsvinden op 21, 22 en 23 maart. Er wordt verkocht van het erf van G. Japicxstrj. 40 in Kollum (huis fam.Westra). Ook worden viooltjes thuis op bestelling bezorgd. Bestellen kan bij familie Westra.

Een gift overmaken kan naar bankrekeningnummer NL39 TRIO 0338 4163 31 WORLD SERVANTS WOLVEGA t.n.v. Kliniek Mafumphizi