Wethouders Noardeast-Fryslân presenteren zich

KOLLUM - Woensdagmiddag vond de eerste raadsbijeenkomsten van gemeente Noardeast-Fryslân plaats in de raadszaal van Kollum. Om 15:30 uur stelden de kandidaat-wethouders zich voor aan de raad en belangstellenden.

Vanavond wordt het nieuwe gemeentewapen onthuld, vindt de installatie van de raadsleden en benoeming van de griffiers plaats, en wordt het Regelement van Order van de raad vastgesteld.

Voor de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is het voorstel een college te vormen van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Na breed overleg met alle acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling op maandag 17 december 2018 gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst van alle fractievertegenwoordigers.

“Op grond van inhoudelijke overeenkomsten, de verkiezingsuitslag en de wens een college te vormen dat kan rekenen op een breed draagvlak, ben ik tot deze conclusie gekomen” aldus Theo Joosten.