Opruimen aangespoeld materiaal op Schiermonnikoog

schiermonnikoog - In de nacht van 1 op 2 januari verloor een containerschip een deel van de lading op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Tot nu toe spoelden drie containers op Schiermonnikoog aan. Ook spoelde er veel los materiaal aan. De verwachting is dat er de komende tijd opnieuw veel aanspoelt.

Opruimen

Helpen met opruimen kan op de volgende manier: bij de strandovergangen Noderstraun en de Marlijn staan vuilniszakken en containers klaar. Het afval wordt op het strand op hopen verzameld. Deze worden door verschillende voertuigen opgehaald en weggebracht.

Blijf wel alert op gevaarlijke stoffen. Bel dan direct 112. De politie is vrijwel doorlopend op het strand en controleert verdachte materialen.