Sociaal Links maakt een nieuwjaarswandeling

RINSUMAGEAST - Met leden en sympathisanten van Sociaal Links Dantumadiel en S!N Noardeast Fryslân werd op zaterdag 5 januari een nieuwjaarswandeling gemaakt in Rinsumageast. Bij de ontvangst met koffie en koek in MFC De Beijer werd iedereen welkom geheten door Siepie Hylkema, voorzitter van Sociaal Links. Vervolgens werd er door het dorp en ‘Geastmer Bosk’ gewandeld. Sociaal Links raadslid (en inwoner van ‘de Geast’) Auke Sikma vertelde onderweg wetenswaardigheden over (de geschiedenis van) het dorp. Na afloop van de wandeling wachtte de wandelaars snert in het dorpshuis.