Bijzondere aanwinst voor Museum Dokkum

dokkum Museum Dokkum is verblijd met de schenking van vier bijzondere, 17de eeuwse panelen van eikenhout, voorstellende de vier evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.

Schenker was mevrouw A.M. Schüttenhelm-Okma uit Santpoort-Zuid die familierelaties in Dokkum heeft. De panelen zijn zo bijzonder omdat ze afkomstig zijn uit de voorganger van de St.-Clemenskerk op Ameland die in 2013 afbrandde en inmiddels weer herbouwd is.

Dat eerste schuilkerkje (na de Reformatie van 1580 in Friesland was openlijke uitoefening van het katholieke geloof verboden) schijnt in het dorp Nes gebouwd te zijn omstreeks 1629. De panelen waren vermoedelijk afkomstig van de eerste preekstoel. Hoe dat kerkje eruit gezien heeft, is onbekend, maar het moet heel eenvoudig geweest zijn. Het werd later omschreven als een armzalig kerkje dat, wanneer de Noorderstormwind bulderde, bijna wankelde.

Toen de vader van de schenkster de panelen in 1931 verwierf, werd hem verteld dat er een vijfde paneel bij hoorde dat zich nog in de kerk bevond. Met die kerk werd de Sint Clemens bedoeld die in 1878 door de bekende architect Pierre Cuypers in neogotische stijl gebouwd was. Dat vijfde paneel, met Jezus als de Goede Herder, was beschilderd en verguld en hing tegen de kerkmuur, maar is helaas bij de brand verloren gegaan.

Gespaard voor de brand

Op zeker moment wilde dhr. Okma de panelen wel aan de kerk teruggeven maar werd in dat plan tegengehouden door zijn dochter. En die heeft daar nog steeds een goed gevoel over “want anders waren ze ook bij de brand verloren gegaan.” Nu wilde zij ze aan het Museum Dokkum geven met de gedachte dat ze daar goed op hun plaats zijn. Directeur Dragt heeft dit nog even overlegd met pastor Paul Verheijen van de St.-Clemens en die vond het ook een goede bestemming.

De nieuwe aanwinst krijgt een plaatsje in de Bonifatiusafdeling van het museum, naast het grote, eveneens 17de eeuwse schilderij met de prediking van Bonifatius dat het museum eerder in 2018 verwierf.