Aandacht voor ouderen in Buitenpost

buitenpost - Als je ouder wordt komen er onvermijdelijk minder leuke dingen op je pad, bijvoorbeeld langerdurend herstel na ziekte, verlies van je levenspartner of van familieleden en vrienden, maar ook zaken als toenemende lichamelijke beperkingen en geheugenproblemen.

Daarom is het goed om zo lang mogelijk actief te blijven, om contacten te blijven onderhouden, om aan allerlei activiteiten deel te nemen en om te proberen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Er zijn veel kwetsbare ouderen die te maken hebben met eenzaamheid en een zwak sociaal netwerk.

Daarom organiseren KEaRN en It Koartling (sociaal-cultureel werk) op donderdagmiddag 24 januari 2019 een bijeenkomst voor alle (formele en informele) ouderengroepen in Buitenpost. Medewerkers van het Dorpenteam zullen ook aanschuiven. Bij het Dorpenteam – dat een onafhankelijk positie heeft – kunnen jong en oud terecht met al hun vragen over zorg, welzijn, wonen en werk.

De bijeenkomst vindt plaats in sociaal-cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost. Aanvang om 13.30 uur. Aanmelden bij Jildou Jager, e-mail: jildou.jager@kearn.nl, telefoon 0511-465 200.