Piter Jelles: morgen de eerste 2 lesuren vrij

DOKKUM/KOLLUM - Zoals het zich nu laat aanzien, komen de temperaturen morgen weer ver boven nul uit. In de vroege ochtend zijn de gevolgen van de ijzel nog merkbaar en i.v.m. de veiligheid is het onverstandig om heel vroeg al de weg op te gaan. Iets verder in de ochtend zou dit wel weer veilig zijn volgens de laatste voorspellingen. Daarom zijn morgen, do. 7 januari: de eerste 2 lesuren vrij voor de leerlingen van alle locaties van Piter Jelles. Er is les vanaf het derde lesuur.

Mochten er veranderende weersomstandigheden zijn die er toe leiden dat moet worden afgeweken van alleen de eerste twee lesuren vrij, dan wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd via de social media, website en vanuit de scholen rechtstreeks naar de ouders en leerlingen. We gaan hier echter niet vanuit gelet om de voorspellingen zoals die nu zijn.