Supporters van Schoon in het zonnetje gezet

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft haar Supporters van Schoon op dinsdag 12 januari in het zonnetje gezet voor het werk dat zij doen. Als blijk van waardering heeft wethouder Pytsje de Graaf alle vrijwilligers een cadeaubon en een oorkonde aangeboden.

De gemeente probeert zwerfafval zo veel en zo snel mogelijk op te ruimen, maar dat lukt niet altijd. Ze worden daarbij geholpen door een steeds grotere groep vrijwilligers, de zogenaamde Supporters van Schoon. Zij leveren een belangrijk aandeel in het verwijderen van het zwerfafval. Op dit moment ligt het aantal op 22 vrijwilligers. Wie meer informatie wil over zwerfafval of zich wil aanmelden als Supporter van Schoon, kan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0519. De gemeente stelt prikkers, handschoenen, veiligheidsvesten en huisvuilzakken beschikbaar.