Landbouwpasseerstroken langs de N358

BUITENPOST - Om de weg tussen Buitenpost en Blauforlaet (N358) veiliger te maken legde provincie Fryslân aan beide kanten van de weg een extra strook asfalt aan: een landbouwpasseerstrook. Op deze stroken moeten tractors even van de weg af om ruimte te maken voor het achteropkomende, snellere verkeer. Automobilisten wordt gevraagd even later weer ruimte te maken voor de tractor, zodat deze de weg weer op kan rijden. Deze week plaatste de provincie borden om bestuurders op de landbouwpasseerstroken te wijzen.

Op de N358 rijdt relatief veel landbouwverkeer. Dat verkeer kan en mag minder hard dan het overige verkeer. ,,Dêrtroch rydt der faak in rige auto’s efter in trekker. En as auto’s dan in trekker ynhelje, liedt dat faak ta ûnfeilige situaasjes", vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. Met landbouwpasseerstroken hebben automobilisten een vaste plek waar zij een trekker kunnen inhalen. ,,Hjir passe sy harren gedrach op oan. Sy witte dat se op oare plakken net mear ynhelje hoeve en meitsje dêrtroch minder gefaarlike ynhelmanoevres’’, legt Poepjes uit. ,,Mar de stroken wurkje allinne als elkenien rekkening mei elkoar hâldt. Trekkers geane oan ’e kant foar de automobilisten, dan moatte de automobilisten dat efkes letter ek wer dwaan foar de trekkers’’, zegt ze. Eerder gingen tractors op de N358 af en toe ook al aan de kant voor de auto’s, maar dan gingen ze zoveel mogelijk naar rechts of zelfs helemaal in de berm rijden. Voortaan kan dit dus via de landbouwpasseerstrook. Bij de passeerstroken staat het verkeersbord 'F11', een rond blauw bord met het symbool van een tractor erin. Dit betekent dat alleen tractors gebruik mogen maken van deze strook. Het is de provincie opgevallen dat de strook ook al gebruikt wordt om te parkeren of als vluchthaven, bijvoorbeeld om even te bellen. Dat is dus juist niet de bedoeling. De komende tijd wordt het gebruik van de stroken geëvalueerd, onder andere met videobeelden. De uitkomsten hiervan neemt de provincie mee voor het overige gedeelte van de N358. Want ook langs de Uterwei (tussen Blauforlaet en Surhuisterveen) worden later nog enkele landbouwpasseerstroken aangelegd. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/eenveiligeN358.