Veel belangstelling voor presentatie binnenstadsvisie Dokkum

Dokkum - DOKKUM - In de IJsherberg in Dokkum werd woensdagavond de nieuwe binnenstadsvisie gepresenteerd aan belangstellenden. Ruim honderd ondernemers, binnenstadbewoners, politici en andere belangstellenden waren daarbij aanwezig. Wethouder Albert van der Ploeg en Renske Keijzer van RHO Adviseurs presenteerden de nieuwe visie.

DOKKUM - In de IJsherberg in Dokkum werd woensdagavond de nieuwe binnenstadsvisie gepresenteerd aan belangstellenden. Ruim honderd ondernemers, binnenstadbewoners, politici en andere belangstellenden waren daarbij aanwezig. Wethouder Albert van der Ploeg en Renske Keijzer van RHO Adviseurs presenteerden de nieuwe visie. De visie was op de interactieve website www.binnenstadsvisiedokkum.nl al een tijdje te bekijken. Op de site is te zien hoe de historische binnenstad van Dokkum er in de toekomst uit zou moeten zien en wat daar voor nodig is. De gemeenteraad moet de visie na alle opmerkingen en eventuele aanpassingen nog vaststellen. De gemeente Dongeradeel gaf aan RHO adviseurs drie punten mee als uitgangspunt. Dat waren het winkelgebied in de binnenstad, de cultuurhistorische elementen en recreatie en toerisme. ,,De binnenstad van Dokkum zal ook in de toekomst dé ontmoetingsplek van de bewoners zijn, centrum voor de regio en bestemming voor de toerist. Daarvoor is het nodig dat we de huidige kwaliteit van Dokkum opwaarderen: van een 7 naar een 9”, aldus de adviseurs. Belangrijke punten in de visie zijn het vastleggen van de ‘d’ als kernwinkelgebied, de toekomstige functie van de Markt, de inrichting van De Zijl en Diepswal en de vormgeving van de toegangspoorten naar de binnenstad zoals de Halvemaanspoort en de Aalsumerpoort. Hoewel de meeste aanwezigen enthousiast waren over het grootste deel van de visie, was er weinig enthousiasme over de voorgestelde proef in het plan. Daarin wordt zowel de Zijl als de Diepswal geheel afgesloten voor het verkeer.  Oud-ondernemer Harry Steggerda: ,,U helpt dan de krimp. Dit is de dood van Dokkum”, merkte hij na de presentatie op. De gemeenteraad van Dongeradeel heeft daarin overigens het laatste woord en het is de vraag of de raad zo’n proef met een afsluiting aandurft. Alleen de Diepswal in Dokkum inrichten voor eenrichtingsverkeer kan wel op draagvlak rekenen. Zodra de visie is uitgewerkt en aangenomen, volgt de concrete vertaling in een bestemmingsplan voor Dokkum. Daarin moeten ook de concrete keuzes gemaakt worden over de verschillende plannen voor de Markt en of het verkeer over de Zijl definitief aan banden wordt gelegd en of de Diepswal opnieuw wordt ingericht. In ieder geval wordt in het plan ingezet om Dokkum vooral het unieke historische karakter te laten behouden en te versterken: ‘Verbeteren, niet veranderen’. Ook moet er een eenduidig verhaal over Dokkum komen om de historie beleefbaar te maken, aldus de nieuwe visie voor Dokkum. Foto's: Jan van Empel