Kollumerland c.a. start afvalproef met WasteCoins

KOLLUM - Wethouder Jelle Boerema nam donderdagmorgen bij het Grondstoffendepot aan de Timmerwerf 4 in Kollum de eerste grondstoffen in ontvangst in het kader van een proef met WasteCoins. Men krijgt WasteCoins als beloning voor het aanleveren van gescheiden grondstoffen. De wethouder woog en registreerde de aangeleverde grondstoffen.

De Gemeente Kollumerland c.a. voert in 2016 een proef uit met het geven van WasteCoins bij het inleveren van kleine hoeveelheden, gescheiden aangeleverde afvalstoffen. Uit steekproeven en sorteeranalyses blijkt dat 66% van de inhoud van de grijze container nog steeds bestaat uit materialen die daar niet thuis horen. Sommige van die stoffen hebben een positieve marktwaarde, terwijl de gemeente voor de verwerking ervan €93,00 per ton afval betaalt. Door een beloningsysteem te introduceren wil de gemeente de inwoners stimuleren om hun afval zorgvuldiger te scheiden. Voor een aantal soorten afvalstoffen gaat de gemeente daarom een beloning in de vorm van WasteCoins geven. Aan het eind van ieder kwartaal wordt het door de inwoner bij elkaar gespaarde bedrag overgemaakt op zijn of haar rekening, of op de rekening van een door hem of haar gekozen vereniging of goed doel. Aan iedere kilo gescheiden aangeleverde materialen wordt één WasteCoin toegekend. De waarde van de WasteCoin kan variëren. Er wordt gestart met een waarde van €1,00 per WasteCoin. Stukjes ongeverfd hout, kleding en textiel, metalen, kleine elektrische apparaten, batterijen en kleine accu’s, oliën en vetten en oud papier komen voor de beloning met WasteCoins in aanmerking. De materialen moeten gescheiden van elkaar in handzame verpakkingen van maximaal 20 kg aangeboden worden. Alle spelregels van de proef staan op de website van de gemeente.   De landelijke overheid streeft samen met de gemeenten naar een aanzienlijke verhoging van de hoeveelheid te recyclen afval en het terugdringen van de hoeveelheid afval die verbrand moet worden. Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) streeft naar een recyclepercentage van 75% en een maximale hoeveelheid te verbanden afval van 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Foto’s Sake Beerstra