Groepen 8 op bezoek bij Dockinga College Ferwert

FERWERT - Ondanks het slechte weer kwamen donderdag 14 januari ruim 120 basisschool leerlingen naar het Dockinga College in Ferwert om een mini-lesprogramma te volgen.  De leerlingen kwamen overal vandaan: van Hallum tot Holwerd en Burdaard.

De meeste leerlingen en hun ouders zijn druk bezig zich te oriënteren op de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs, immers de kinderen en hun ouders staan binnenkort voor een belangrijke beslissing: naar welke vervolgopleiding ga ik? Een mini lesdag op een school voor voorgezet onderwijs is dan een welkome aanvulling bij het maken van die keuze en bovendien een prettige afwisseling in de schoolweek. De leerlingen werden om 13.30 uur vriendelijk ontvangen door enkele bovenbouw leerlingen en kregen een rooster. Daarna werden ze hartelijk welkom geheten door de heer Bouma, teamleider van het Dockinga College Ferwert, in de bomvolle ontmoetingsruimte. De school telt op dit moment 200 leerlingen. De kinderen werden willekeurig in klassen ingedeeld, kregen zoals gezegd een lesrooster en gingen vervolgens een lesprogramma volgen, compleet met bel, leswisseling, pauze en verschillende vakken en leraren. Er werden vooral 'nieuwe' vakken gevolgd, zoals natuurkunde, wiskunde, biologie, techniek, Duits en Frans. Op die manier kregen de achtste groepers een goed beeld van het reilen en zeilen op een school voor voortgezet onderwijs. De meeste andere klassen hadden ‘s middags ook gewoon les, dus de school was volop in bedrijf.