Sinnegreide voorziet groot deel Buitenpost van energie

BUITENPOST - De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag 21 januari de realisatie van een Sinnegreide mogelijk gemaakt: grootschalige toepassing van zonnepanelen op een veld om duurzame energie op te wekken.

De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein de Swadde in Buitenpost en krijgt in eerste instantie een oppervlak van 10 tot 12 Hectare. Volgens een ruwe berekening kan de Sinnegreide 10.000.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met 30% van het totale stroomverbruik van Buitenpost en 5% van het totale energieverbruik van Achtkarspelen. Wethouder Marten van der Veen is blij dat de raad heeft ingestemd met het voorstel voor de Sinnegreide: ,,Dit is in boppeslach foar Achtkarspelen. Hjirmei binne wy wer in stapke tichter by in duorsume takomst foar de mienskip." De gemeente heeft een regierol, maar besteedt de realisatie van de Sinnegreide uit aan een marktpartij. Deze partij zal zich aan een aantal voorwaarden moeten houden, zoals een goede landschappelijke inpassing en de mogelijkheid tot participatie van inwoners van de gemeente. Hoe de inwoners van Achtkarspelen kunnen deelnemen aan de Sinnegreide moet de komende periode duidelijk worden. Op de website www.achtkarspelen.nl/sinnegreide kunnen inwoners van Achtkarspelen zich laten informeren en hun ideeën kwijt. Over klimaatverandering en de gevolgen daarvan is veel discussie, maar een ding is duidelijk: fossiele grondstoffen raken op en wat op is kunnen we nooit weer gebruiken. Duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. De gemeente steekt daarom met haar duurzaamheidsbeleid niet alleen in op duurzame energieopwekking, maar ook op energiebesparing, duurzame bedrijfsvoering en duurzame initiatieven vanuit de dorpen.