Onthulling nieuwe naam op kerkraam Ternaard

TERNAARD -  Tijdens een herdenkingsbijeenkomst op zondag 24 januari werd de naam van Pieter Seepma onthuld. Zijn naam is toegevoegd aan de vijf namen, die al op het gebrandschilderde raam stonden in de Grutte Tsjerke van Ternaard.

In de kerk zijn in 1948 twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Eén ter nagedachtenis aan ds. Hoekstra, die van 1919 tot en met 1944 verbonden was aan de Hervormde gemeente. Op het andere raam zijn de vijf namen gegraveerd van leden en oud-leden van de Hervormde Gemeente die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De namen staan onder de tekst: '1940 - Zij gaven hun leven, voor onze vrijheid! - 1945'  Tijdens de dodenherdenking en expositie van mei 2015, kwam het 4 mei comité er achter dat er een naam ontbrak in het glas-in-loodraam van de Grutte Tsjerke van Ternaard, Na enig speurwerk van comitélid Oane Talsma werd in overleg met PKN Ternaard besloten om de naam van Pieter Seepma toe te voegen aan het bestaande raam. Onder grote belangstelling van familieleden, genodigden en overige belangstellenden werd zondagmiddag het glas-in-loodraam onthuld door Pieter van Dongen, kleinkind van Pieter Seepma. Voorafgaand werd er door de voorzitster van het 4 mei comité, Pytsje de Graaf, uitleg gegeven over het bijhorende bloemstuk. Jonah en Marrit lazen namens basisschool 'it Harspit' een gedicht voor. Oane Talsma vertelde hierna over het leven van Pieter Seepma en de totstandkoming van het opnieuw onthullen van het raam. Ook vertelde hij over het leven van Sibe Jan Hoekstra (zoon van ds. Hoekstra), Klaas de Graaf, Albertus Nauta, Cornelis Groendijk en Ale Pausma, de vijf overige namen die op het raam gegraveerd staan.  Op deze manier werd er stil gestaan bij zes mensen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Voor elk persoon werd er vervolgens een kaars an gestoken. Na de door Jantine Mizelmoe gespeelde Last Post werd er een minuut stilte in achtgenomen. Na de het Wilhelmus en Frysk Folksliet werd een woord van dank gedaan door de familie Seepma. Hierna werd door een ieder het raam van dichtbij bekeken en werden er contacten en verhalen uitgewisseld tijdens een bakje koffie. Verslag en foto’s: Bote Sape Schoorstra