Op !mpulse Kollum kan iedereen reanimeren

KOLLUM - !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, biedt sinds december 2015 structureel reanimatieonderwijs aan alle leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel aan. De school heeft hiertoe een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. Dinsdagmorgen 26 januari werden de certificaten uitgereikt aan de laatste leerlingen en teamleden. Daarmee zijn alle 160 leerlingen en teamleden geslaagd voor de cursus en in het bezit van een reanimatiecertificaat. Dit is heel bijzonder, want het is een unicum dat alle leerlingen en medewerkers van een school voor voortgezet onderwijs kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen.

In december 2015 is begonnen met het geven van reanimatielessen aan alle bovenbouwleerlingen van de school in Kollum. In de projectweek van woensdag 20 tot en met dinsdag 26 januari kregen de onderbouwleerlingen en de medewerkers les in reanimeren. De lessen worden structureel in het onderwijsprogramma van de komende jaren opgenomen. De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressie kunnen toepassen, mond-op-mondbeademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen werden gegeven door de eigen leerkrachten van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten. ,,Naast een diploma op het juiste niveau wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Leren reanimeren past perfect binnen deze missie. Ik ben er trots op dat iedereen bij ons op school kan reanimeren”, aldus Bea Kroeze, locatiedirecteur van !mpulse Kollum. Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren. Foto’s Sake Beerstra