Reddingsactie Dockinga-ers voor waterhoentje

DOKKUM -   Op de fiets komen leerlingen heel wat tegen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, op weg van Ternaard naar VMBO-GT. De tweedeklassers Johanna Bergsma en Fenna Veenema zagen een zielig waterhoentje in de berm zitten.

'Moai sitte litte, dy giet dea' riepen andere leerlingen. Maar zoiets moet je niet tegen Fenna en Johanna zeggen en ze namen de vogel mee naar school. Toen was al snel was de vraag: ,,wat no?". Gelukkig weet een teamleider overal antwoord op. Die verwees de beide leerlingen dan ook door naar een docent die alles weet over vogels . ,,It is een wetterhintsje, mar dizze giet dea", was de reactie. ,,De kop omdraaie", reageerde een ander. Johanna en Fenna huiverden bij de gedachte. De school werd afgestruind op zoek naar een doos, want rondzeulen was niet bevorderlijk voor het ‘hintsje’. Uiteindelijk werd vogelziekenhuis Fûgelpits in Moddergat gebeld. Na een spoedrit in de auto van een docent nam Gaatske Wiersma,  de 'wetterhin' - die naar de vindster Johanna werd genoemd - liefdevol in ontvangst. ,,Dizze fûgel is yn shock'', was de diagnose. Onder de warmtelamp kikkerde Johanna al snel weer op.