Schiermonnikoog toegankelijker voor mensen met beperking

Dokkum - Postcode Loterij schenkt Natuurmonumenten ruim 1,9 miljoen euro voor brede aanpak

SCHIERMONNIKOOG - Mensen met een beperking ervaren veel obstakels bij het bezoeken van natuurgebieden. Natuurmonumenten ontvangt dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij een bijdrage van 1.965.000 euro om veertig natuurgebieden in Nederland toegankelijker te maken. Hieronder vallen ook de natuurgebieden Schiermonnikoog en Fochteloerveen in Friesland. Dat maakte de Postcode Loterij dinsdagavond bekend tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Voor ruim vier miljoen volwassenen en kinderen in Nederland met een lichamelijke, motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking is natuur onbereikbaar of ontoegankelijk. Mensen met een beperking en hun vrienden of familie ondervinden moeilijkheden bij natuurgebieden ten aanzien van bereikbaarheid, oriëntatiemogelijkheden en informatievoorziening. In de komende drie jaar gaat Natuurmonumenten diverse maatregelen treffen om de gebieden toegankelijker te maken: -   Verbetering van de bereikbaarheid van de natuurgebieden, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en toiletten; -   Fysieke barrières, zoals wildroosters en klaphekken, waar mogelijk wegnemen; -   Verbetering van de informatievoorziening zodat de onzekerheid of een bezoek aan een natuurgebied haalbaar is, wordt weggenomen. Natuurmonumenten werkt in dit project samen met partners die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking, zoals het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Kenniscentrum Groen & Handicap. Dit jaar kan de Postcode Loterij 328 miljoen euro schenken aan meer dan honderd goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland. De schenkingen aan goede doelen zijn mogelijk gemaakt door de 2,7 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. Van ieder lot dat zij kopen gaat de helft naar goede doelen.