Bijzonder bezoek op de Inspecteur Boelensschool

Dokkum - ,,Het leven is niets anders dan loslaten”.

SCHIERMONNIKOOG - De broeders, die de abdij Sion bij Diepenveen (Deventer) hebben verlaten om een nieuw klooster te stichten op Schiermonnikoog, hebben op dinsdag 26 januari j.l. een bezoek gebracht aan de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. De abdij werd te groot voor de steeds kleiner wordende groep broeders waarop ze besloten terug te gaan naar Schiermonnikoog, waar in een ver verleden monniken hebben gewoond – de naam geeft het al aan. Twee broeders, broeder Paulus en broeder Alberic (de abt), kwamen aan alle leerlingen van de IBS vertellen wie ze zijn en hoe het leven als monnik eruit ziet. Het was voor de leerlingen een bijzondere kennismaking met de broeders zelf. Ze vertellen over hun leven en dan blijkt dat ze geen van allen op hun achttiende voor de kloosterdeur stonden met het rotsvaste vertrouwen dat ze daar voor de rest van hun leven zouden blijven. Integendeel: ze traden allemaal pas op latere leeftijd in. Pas in de loop der tijd kwam er lijn in hun kronkelige levenspad dat hen nu – tot hun verrassing – naar Schiermonnikoog leidt. Hoewel: ook deze vergelijking mank gaat, want het is duidelijk dat zij zelf de stap zetten. Hoe moeilijk die keuze kan zijn, kwam mooi tot uiting. Leven is loslaten, maar dat valt niet altijd mee. De leerlingen en de collega's waren één en al oor en vol aandacht voor het boeiende verhaal van de broeders. De broeders op hun beurt, gaven de aanwezigen complimenten voor de goede vragen die ze stelden.