Bekende en onbekende Friezen op nieuwe bussen

DOKKUM - Bisto it gesicht fan it Fryske busferfier? Dat is de vraag die de komende maanden centraal staat in een nieuwe OV-campagne van de provincie Fryslân. Naast Syb van der Ploeg, Elske deWall, Foppe de Haan en gedeputeerde Johannes Kramer is er volop ruimte voor minder bekende Friezen. Driehonderd foto’s hoopt de provincie in de komende weken te maken. De gefotografeerde Friezen komen in een soort Makkumer tegeltje op de Friese streekbussen te staan, als onderdeel van de nieuwe huisstijl. Deze bussen rijden vanaf eind 2016 in Zuidoost-Fryslân en op Vlieland, Terschelling en Ameland.

Woensdag werd in Heerenveen de campagne door gedeputeerde Johannes Kramer afgetrapt, met de onthulling van het campagnebeeld en optredens van Syb en Elske. Ook werden de eerste pasfoto’s voor op de bussen geschoten, in een speciaal daarvoor ingerichte mobiele studio. 

De huisstijl ‘Mei elkenien foar elkenien’ neemt het provinciale coalitieakkoord als uitgangspunt. De provincie en de vervoerder zorgen samen voor een bereikbaar Fryslân, ook in de toekomst. Maar dat kunnen beide partijen niet zonder de reizigers. Daarom verdienen zij een ereplekje op de bus. Op 18 februari is de volgende shoot, vanaf ’s ochtends 10.00 uur op het Kyriat Onoplein in Drachten. Voor eind februari wordt een geschikte locatie gezocht in Harlingen.  De provincie wil graag dat op lange termijn alle bussen in Fryslân er hetzelfde uitzien. Nu rijden de verschillende vervoerders met verschillende bussen. De huidige concessie voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en de Waddeneilanden loopt eind 2016 af. De uitgangspunten voor een nieuwe huisstijl zijn meegenomen in de aanbesteding voor de periode vanaf 10 december 2016.