Eindpresentatie van 'Setting' week op !mpulse Kollum

KOLLUM - Een week lang was het een gekrioel van jewelste op de benedenverdieping van het !mpulse Kollum. De etage werd omgetoverd tot het domein van hardwerkende leerlingen. In het kader van de 'Setting', die in het teken stond van de moderne vreemde talen en kunst, werd er gewerkt aan een stripverhaal, werden er verschillende workshops verzorgd en is het Stripmuseum in Groningen bezocht.

De lerlingen leerden tijdens de 'Setting' anders dan normaal. Er werd alleen gewerkt in groepsverband en op veel verschillende vlakken. Dit is volgens !mpuls de toegevoegde waarde van de 'Settingweek'. Leerlingen leren in andere context vaardigheden die ze in de normale klassensituatie niet zouden leren. Hierbij kunnen ze de kennis, die ze in de klas leren, toepassen in de praktijk. De eindpresentatie bestond uit toneelstukken en films. Zo hebben de jongeren de herkomst van Stonehenge leren kennen door middel van een schimmenspel en was er een interessante combinatie te zien tussen de Elfstedentocht en Duitsland. De leerlingen hebben hard moeten werken, maar het is een goede en leerzame week geweest.   Foto’s: Sake Beerstra